Vuokratyö

Vuokratyö on vakiinnuttanut asemansa työmarkkinoilla ja tarjoaa hyvän vaihtoehdon perinteiselle rekrytoinnille etenkin silloin, kun yrityksellä on tarve saada toimintaansa lisää joustavuutta ja nopeaa toimintakykyä.

 

Sopiiko vuokratyöntekijän palkkaaminen yritykselleni?

Vuokratyötä käytetään useimmilla toimialoilla; yleisintä vuokratyövoiman käyttö on teollisuuden tuotantotehtävissä, asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä, taloushallinnossa, kaupan alalla, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä erilaisissa IT-rooleissa.

Työvoiman vuokraus varmistaa toiminnan jatkuvuuden monenlaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi poissaolot, sijaisuudet, määräaikaiset projektit tai alan ruuhkahuiput ovat tilanteita, jolloin osaavalle henkilöstölle voi tulla yllättäen lisätarvetta. Yritys voi tyypillisesti myös tarvita lisätyövoimaa vain osa-aikaisesti, esimerkiksi muutaman päivän kuukaudessa tai joitakin tunteja viikossa. Vuokratyöntekijän palkkaus on joustava vaihtoehto, joka mahdollistaa määräaikaisen, jatkuvan, kokoaikaisen tai osa-aikaisen työvoiman, kulloisenkin tarpeen mukaan.

 5 syytä miksi vuokratayötä kannattaa käyttää - lue lisää

Vuokratyön murros

Asenteet vuokratyön käyttöön ja tekemiseen ovat muuttuneet työn murroksen mukana. Työnantajat ovat oppineet näkemään sen mahdollisuudet ja hyödyt: jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä on kyettävä lisäämään tai sopeuttamaan henkilöstön määrää kysynnän mukaan. Samalla vuokratyön käytöstä on muodostunut yksi nopea, tehokas ja edullinen kanava hankkia osaavaa henkilöstöä ja sitten vakinaistaa heidät omille palkkalistoille.

Vuokratyö herättää aika ajoin keskustelua puolesta ja vastaan. Kun työntekijä tai työnantaja valitsee vuokratyöyritystä, kannattaa varmistua, että se on Henkilöstöpalveluyritysten liiton auktorisoima toimija, joka on sitoutunut hoitamaan rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. 

opas henkilöstövuokraukseen

 

Oikean vuokratyöntekijän löytäminen

Henkilöstövuokrauksessa rekrytointiprosessi ei juurikaan eroa siitä, miten osaajia valitaan vakinaisiin tehtäviin. Haku- ja valintaprosessissa keskitytään löytämään osaaja, joiden kompetenssi – kyvykkyys, tiedot, taidot – työkokemus ja motivaatio vastaavat tehtävälle asetettuja kriteereitä. Lisäksi huomiota kiinnitetään työntekijän kehityspotentiaaliin ja soveltuvuuteen työyhteisöön.

Hyvä ja onnistunut vuokratyöntekijän rekrytointi lähtee liikkeelle perusteellisesta suunnittelusta, joka huomioi prosessin eri osat ja kokonaisaikataulun sekä jatkuvan hakijaviestinnän.

Vuokrayritykset tekevät aktiivista työpaikkamarkkinointia työpaikkaportaaleissa, sosiaalisessa mediassa sekä rekrytointitapahtumissa ja erilaisissa verkostoissa.  Modernin teknologian hyödyntäminen on tärkeä osa rekrytointia hakijoiden tunnistamisessa ja löytämisessä. Vuokrayritykset pitävät yllä myös hakijakantaa työntekijöistä, joita voidaan resursoida käyttäjäyritykseen nopeallakin aikataululla.

Monille hakijoille työskentely vuokratyösuhteessa on elämäntilanteeseen liittyvä valinta ja mahdollisuus kartuttaa kokemusta erilaisista tehtävistä ja organisaatioista. Usein vuokratyö on ponnahduslauta vakituiseen työsuhteeseen.

Tutustu henkilöstövuokrauksen palveluihimme täällä. Autamme löytämään organisaationne tilanteeseen ja tarpeisiin parhaiten sopivat henkilöstövuokrauksen ratkaisut!

Vuokratyön hyödyt

Vuokratyö on nopea ja joustava tapa pitää kulloinkin tarvittava henkilöstön määrä optimaalisella tasolla.  Menestyäkseen kovassa kilpailussa työnantajat hakevat ketteryyttä ja hyvää skaalautuvuutta myös henkilöstöresurssien osalta. Siihen vuokratyö on erinomainen ratkaisu: henkilöstövuokrausasiakas saa osaavan tekijän haluamakseen ajaksi ja maksaa vain tehdystä työstä. Kustannustehokkuuden lisäksi vuokratyön käyttö säästää työnantajan aikaa ja hallinnollista työtä. Vuokratyön käyttö tuo tarvittavaa joustavuutta ja parantaa reagointinopeutta, kun kysynnän muutoksia on yhä vaikeampaa ennakoida.  Samalla se antaa harkinta-aikaa mahdolliselle työsuhteen vakinaistamispäätökselle.

 

Try & Hire

Henkilöstövuokraus on myös hyvä tapa tutustua puolin ja toisin – tekijän osaaminen ja soveltuvuus tiimiin tulevat käytännössä todennettua, samoin molempien osapuolten sitoutuminen toisiinsa. Tämä ”Try & Hire” -malliksi kutsuttu toimintatapa tuo joustavuutta ja helpottaa oikean päätöksen tekemistä, kun vakinaistaminen tulee ajankohtaiseksi.