Soveltuvuusarviointi

Oikeat ihmiset oikeassa paikassa.

Soveltuvuusarvioinnin avulla tuotetaan arvokasta lisätietoa sekä työnantajalle että työnhakijalle. Arviointi antaa tietoa henkilön työpersoonasta, motivaatiosta sekä kehittymispotentiaalista.

Soveltuvuusarviointi palveluna

Työnantaja saa runsaasti lisätietoa työntekijän persoonallisuudesta ja potentiaalista menestyä haetussa tehtävässä. Työntekijä puolestaan pääsee pohtimaan omaa motivaatiotaan ja toimintatyyliään suhteessa haettuun tehtävään.

Soveltuvuusarviointeja voidaan hyödyntää sekä valintaprosesseissa että yksilöllisen kehittymisen tukena erilaisissa organisaation tai liiketoiminnan muutostilanteissa.

ManpowerGroupin kokeneet konsultit suosittelevat kuhunkin tilanteeseen tai hakuun parhaiten sopivan arviointimenetelmän, olipa kyseessä henkilövalinta tai organisaation tai tiimin arviointi tai kehitystilanne.

Kaikki arviointimenetelmämme vastaavat tämän päivän työelämän vaatimuksia, ja ne ovat validoituja, tutkittuja ja luotettavia. 

Soveltuvuusarvioinnit voivat olla osa

  • rekrytointia
  • organisaation osaamiskartoitusta
  • seuraajasuunnittelua
  • johtamispotentiaalin tunnistamista

Soveltuvuusarvioinnin hyödyt

Soveltuvuus- ja henkilöarvioinnit antavat arvokasta lisätietoa henkilöstä ja kattavamman ymmärryksen henkilön taidoista sekä motivaatiosta kuin pelkkä työhaastattelu. Soveltuvuusarvioinneilla voidaan myös vähentää virherekrytointien riskiä. Soveltuvuusarviointien hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • lisää rekrytoinnin objektiivisuutta
  • ennustaa työssä menestymistä
  • minimoi virhevalinnan riskiä sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta
  • tukee osaamisen kehittämistä
  • auttaa tunnistamaan tulevaisuuden talentit

Blogi: Miten sopeutat organisaatiosi muuttuvan tietotyön vaatimuksiin vuonna 2018? 

Henkilöarviointi tuo arvokasta tietoa esimiehelle

Useimmissa tapauksissa oikein toteutettu henkilöarviointi on erittäin hyödyllinen parhaan mahdollisen rekrytointipäätöksen tekemisen apuväline esimiehelle.

Palkkaava esimies voi saada henkilö- ja soveltuvuusarviointien avulla arvokasta tietoa henkilön työskentelytavoista ja siitä, mitkä asiat ehdokasta motivoivat ja mitkä taas laskevat motivaatiota.

Henkilöarviointi voi esimerkiksi auttaa ymmärtämään, kuinka teknisesti erittäin lahjakkaasta henkilöstä saadaan tämän työpersoonaa hahmottamalla paras mahdollinen työpanos irti ja kuinka henkilö voisi parhaiten toteuttaa omaa potentiaaliaan. Tai siihen, kuinka työmarkkinoilla erittäin haluttu huippuosaaja saadaan pidettyä firmassa oikeanlaisen motivoinnin ja haasteiden kautta.

Tietyissä työtehtävissä työpersoonan kartoittamiseen tarkoitettu soveltuvuusarviointi on lähes välttämättömyys. Johtajia ja ei-teknisiä asiantuntijoita rekrytoidessa soveltuvuusarviota ei tulisi jättää tekemättä rekrytointiprosessin yhteydessä.

 

Lue henkilöstövuokrauksen palveluistamme

Tutustu rekrytointipalveluihimme

Lue lisää soveltuvuusarvioinnista sekä muista rekrytoinnin menetelmistä blogissamme