Myyjä

Työskennellessäsi Outbound -asiakkuuksissamme Manpower Contact Centerissä, lähestyt potentiaalisia asiakkaita puhelimitse.

Edellytämme työntekijöiltämme vahvaa myynnillistä ja aloitteellista otetta asiakaskohtaamisissa. Kyseisessä tehtävässä emme vaadi koulutuksellista tutkintoa, vaan aitoa kiinnostusta myyntityöhön. Omalla vahvalla persoonallasi ja asenteellasi pystyt menestymään tässä työtehtävässä. Jos sinulla on aikaisempaa kokemusta puhelinmyynnistä, on se sinulle varmasti eduksi.

Ryhmän tuki ja tiimityöskentely ovat meillä arkipäivää ja auttavat saavuttamaan asetetut tavoitteet päivästä toiseen. Terve kilpailuhenkisyys on meillä aina läsnä ja luo hedelmällisen ympäristön tavoitteellisen myyntityön sekä asiakasviestinnän oppimiselle. 

Saamasi työkokemus kehittää viestintätaitojasi ja myyntiosaamistasi ja helpottaa aivan varmasti tietä tulevalle työurallesi alasta ja työtehtävästä riippumatta.