VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ/KOMMUNIKATIONSCHEF, Helsinki

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahoja jakavien säätiöiden ja rahastojen yhteistyö- ja etujärjestö. Vuosittain neuvottelukunnan jäsenet tukevat maamme tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tarkoituksia yli puolella miljardilla eurolla. Tehtävämme on tukea jäsensäätiöidemme tavoitteita yhteiskunnan eri kentillä ja alan työntekijöiden ammattitaidon kehittämistä. Autamme siis jäseniämme rakentamaan parempaa suomalaista huomista. Delegationen för stiftelser och fonder är de finländska stipendieutdelande stiftelsernas och fondernas samarbets- och intresseförening. Delegationens medlemmar stöder årligen vårt lands vetenskap, konst, kultur och sociala syften med över en halv miljard euro. Vårt uppdrag är att stödja målen för våra medlemsstiftelser på olika plan i samhället samt utveckling av branschens arbetstagare. Vi hjälper således våra medlemmar att bygga en bättre finländsk framtid.

Työpaikan sijainti: 
Uusimaa, Helsinki
Tehtäväalue: 
Myynti, markkinointi, viestintä - Sales, Marketing, Communications
Tehtävien määrä: 
1

 

Haemme Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnalle 

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖÄ

Helsingin keskustassa sijaitsevaan toimistoon vakituiseen työsuhteeseen

Viestintäpäällikkönä vastaat viestinnästämme jäsenille, sidosryhmille ja kaikille säätiöistä kiinnostuneille. Tehtävässäsi kehität viestinnän rakenteita ja eri kanaviamme, luot sisältöjä ja osallistut tapahtumajärjestelyihimme. Tarvittaessa tuet toimitusjohtajaa neuvottelukunnan yhteiskunnallisen viestinnän ja päättäjäviestinnän hankkeissa. 

Tehtävään valitaan ihminen, joka ymmärtää säätiöiden ja rahastojen arvopohjan ja haluaa olla tukemassa sitä viestinnällisin, vaikuttavin toimin. Etsimämme henkilö on taitava ja nopea kirjoittaja, joka pystyy esittämään monimutkaisetkin asiat selkeästi ja kiinnostavasti. Hän on tarkka, hallitsee kokonaisuuksia ja on innostava työtoveri. Hän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja käyttää työssään sujuvasti suomea, ruotsia ja englantia. Hänellä on näyttöjä kohderyhmäviestintäprosessin itsenäisestä ja menestyksellisestä hoitamisesta. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 

Tarjoamme mahdollisuuden tehdä työtä yhteisössä, joka osaltaan mahdollistaa suomalaisen yhteiskunnan elinvoiman. Työ tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan säätiömaailmaan. Tehtävässä saat aidon mahdollisuuden vaikuttaa niin oman toimenkuvan muotoutumiseen kuin yleishyödyllisen toiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen. Toivommekin, että sinulla on viestintään kehitysorientoinut, raikas suhtautumistapa, joka perustuu ammattimaisen viestinnän vahvaan osaamiseen.

Hae tehtävää viimeistään 24.8.2018 mennessä www.experis.fi - sivujen kautta rekisteröitymällä hakijaksi ja painamalla Hae-painiketta. Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi sekä CV:si palkkatoiveineen. Lisätietoja tehtävästä antaa viikolla 32 Consultant Manager Virpi Mäentaus, virpi.maentaus@fi.experis.com ja puhelimitse 7.8 klo 9:00-10:30 ja 8.8 klo 12:00-13:30, 040 723 9913. Lisätietoja antaa viikoilla 32 ja 33 myös Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vt. toimitusjohtaja Päivi Tikka puhelimitse 10.8. klo 9:00-12:00 ja 15.8. klo 9:00-12:00, 050 380 7887.

Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Hakuprosessi etenee nopeasti ja loppuvaiheen haastattelut ovat viikolla 36, joten hae tehtävää pian.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi söker till Delegationen för stiftelser och fonder en 

KOMMUNIKATIONSCHEF

till kontoret i centrum av Helsingfors för ordinarie anställning 

Som kommunikationschef ansvarar du för vår kommunikation till medlemmar, intressenter och alla som är intresserade av stiftelser. I ditt uppdrag utvecklar du kommunikationsstrukturer och våra olika kanaler, skapar innehåll och deltar i arrangemangen av våra evenemang. Vid behov stöder du VD i delegationens samhällskommunikation och kommunikation till beslutsfattare.

Till uppgiften väljs en person som förstår värdegrunden för stiftelser och fonder och som vill stödja denna med kommunikativa och påverkande åtgärder. Personen vi söker är skicklig och snabb på att producera text och kan presentera komplexa saker tydligt och intressant. Personen är noggrann, har kontroll över helheter och är en inspirerande medarbetare. Personen har avlagt en högre högskoleexamen och använder i sitt arbete flytande finska, svenska och engelska. Personen har tidigare erfarenhet av självständig och framgångsrik hantering av målgruppskommunikationsprocesser. Anställningen har en prövotid på sex månader.

Vi erbjuder möjligheten att arbeta i en gemenskap, som bidrar till det finländska samhällets livskraft. Arbetet erbjuder ett unikt perspektiv över stiftelsevärlden. I denna uppgift har du en verklig möjlighet att påverka både utformandet av ditt eget arbete och en bred möjlighet att utveckla den allmännyttiga verksamheten. Vi hoppas att du har en utvecklingsorienterad och fräsch inställning baserat på ett starkt professionellt kunnande i kommunikation.

Sök jobbet senast den 24.8.2018 genom att registrera dig som sökande på sidan www.experis.fi och trycka på Sök-knappen. Bifoga en fritt formulerad ansökan och CV samt ditt löneanspråk. För mer information om uppdraget kontakta Consultant Manager Virpi Mäentaus vecka 32 på virpi.maentaus@fi.experis.com och på telefon 7.8 kl. 9:00-10:30 och 8.8 kl. 12:00-13:30, 040 723 9913. Mer information om uppdraget under vecka 32 och 33 ger Delegationen för stiftelser och fonders tf. VD Päivi Tikka per telefon 10.8. kl. 9:00-12:00 och 15.8 kl. 9:00-12:00 på numret 050 380 7887.

Positionen fylls omedelbart efter att en passlig person hittats. Rekryteringsprocessen fortskrider snabbt och slutskedets intervjuer sker vecka 36, så sök jobbet fort.