Työnantaja

Työhaastatteluun kannattaa valmistautua pohtimalla vastauksia kiperiin kysymyksiin. Paljastamme 7 kysymystä ja rekrytoijan motiivit niiden taustalla. Harjoittele näiden avulla ennen seuraavaa koitosta!

Miksi olet jättämässä nykyisen työsi?

Haastattelija koettaa selvittää, onko työnhakija tyytymätön nykyiseen työhönsä ja miksi. Samalla hän arvioi, voisiko sama tulla eteen uudessa työssä. Jos työnhakija on parhaillaan työtön, haastattelija haluaa tietää irtisanomisen syyn.

Miksi olet kiinnostunut tästä tehtävästä tai yrityksestä?

Haastattelija on kiinnostunut mahdollisuuksistasi tuottaa työnantajalle lisäarvoa ja siitä, kuinka osaamisesi tukee organisaation tulevaisuutta. Samalla rekrytoija pohtii, onko hakija kiinnostunut tehtävästä tai yrityksestä oikeista syistä.

Mikä on sinulle uudessa työympäristössä tärkeää?

Haastattelija yrittää selvittää, miten hyvin hakija istuu uuteen työtehtävään ja organisaatiokulttuuriin. Lisäksi hän haluaa tietää, mihin asioihin haastateltava kiinnittää ensimmäisenä huomiota, jos hänet palkataan.

Miksi meidän pitäisi valita juuri sinut? / Mikä tekee sinusta parhaan hakijan tähän rooliin?

Haastattelija pyrkii selvittämään, onko työnhakijalla työhön sopiva kokemus ja tietotaito. Samalla hän arvioi hakijan itsevarmuutta ja mahdollisuuksia pärjätä työtehtävässä.

Kerro tilanteesta, jossa epäonnistuit?

Tätä kysyessään rekrytoija arvioi, miten suorapuheinen hakija on kohdatessaan epäonnistumisia. Haastattelijaa kiinnostaa oppiiko hakija virheistään ja ottaako hän työssään tarpeeksi, liian vähän vai jopa liian paljon riskejä.

Kerro saavutuksesta, josta olet erityisen ylpeä?

Tällä kysymyksellä haastattelija kartoittaa, millaisia asioita työnhakija arvostaa. Rekrytoija haluaa ymmärtää, millaisessa työympäristössä ja työyhteisössä hakija viihtyy ja on parhaimmillaan.

Miten ratkot työssäsi konflikteja?

Haastattelija pyrkii saamaan selville, kuinka maltillisesti ja reilusti hakija reagoi ristiriitatilanteissa. Konflikteja on mahdoton välttää työelämässä, joten haastattelijaa kiinnostaa, säilytätkö toimintakykysi myös tukalissa paikoissa.

Mitä kiteytetymmin asioista kerrot, sen parempi. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää alle kahden minuutin vastausta per kysymys. Koita myös vastata haastattelukysymyksiin mahdollisimman totuudenmukaisesti ja optimistisesti.

Harjoittelemalla vastaamista näihin kysymyksiin ja vältyt hikikarpaloilta itse haastattelussa!

 

Artikkeli on julkaistu konsernimme uramuutospalveluihin erikoistuneen Right Managementin sivustolla.