Työnantaja

Suhtautuminen osa- ja määräaikaiseen työhön on muuttunut vuosien saatossa myönteisempään suuntaan. Miksi osa- tai määräaikaisuus kannattaa? Mitä etuja ja haittoja osa- ja määräaikaisessa työssä sitten on? Tästä meille kertoo rekrytointikonsulttitiimimme esimies Saara Kujansuu.

Saara on työnsä puolesta toteuttanut useita osa- ja määräaikaisia toimeksiantoja. Tässä hänen ajatuksiaan niille, jotka kaipaavat kevennystä arkeensa.

Ei pelkästään opiskelijoiden tapa työskennellä

Kun puhutaan osa- tai määräaikaisesta työstä, tulee mieleen yleensä kesätyöläinen tai opiskelija. Osa- ja määräaikaista työtä tekevät kuitenkin nykyään kaiken ikäiset. Osa tekee sitä täysin oamsta valinnastaan, osalla se taas johtuu elämäntilanteesta.

Millaisissa elämäntilanteissa osa- tai määräaikaista työtä tehdään eniten?

"Osa-aikainen työ sopii hyvin opiskelun ohelle. Monet haluavat myös tehdä osa-aikaista työtä esimerkiksi äitiyslomansa jälkeen tai saadakseen aikaa ikääntyvien vanhempiensa hoitoon. Osa-aikaisuus sopii myös niille, jotka ovat mukana erilaisissa harraste- tai valmennustoiminnoissa. Monet urheilijat tekevät myös osa-aikaista työtä.

Jos henkilö haluaa vaihtaa toimialaa, niin osa-aikainen työ saattaa olla oikea valinta. Vaikka ei pääsisikään suoraan siihen tehtävään, mitä loppujen lopuksi haluaisi tehdä, pääsee silti näkemään uutta toimialaa ja uuden yrityksen toimintatapoja. Osa-aikaisessa työssä voi vielä miettiä, että onko tämä sitä, mitä oikeasti haluaa.

Määräaikainen työ sopii erityisesti muuttuviin elämäntilanteisiin. Jos tietää, että ei voi sitoutua pitkäksi aikaa, koska on esimerkiksi lähdössä opiskelemaan tai reissuun tietyn ajan päästä, määräaikainen työ saattaa sopia oikein hyvin."

Suhtautuminen muuttumassa myönteiseksi – Hyödyt kasvavat ja haitat vähenevät

"Ennen ajateltiin, että osa- ja määräaikainen työ on olosuhteiden pakosta tehtyä työtä ja työntekijässä on joku vikana, mutta tämä ajattelutapa on koko ajan muuttumassa. Nykyään valinta tehdä määräaikaista työtä, toistaiseksi voimassa olevan työn sijaan, on usein oma valinta. Osa- ja määräaikainen työ on monelle myös ovi uuteen. Näistä työtavoista ei pitäisi ajatella negatiivisesti, vaan niihin pitäisi suhtautua kokemuksina, jotka vievät eteenpäin.”

Vaikka joidenkin ajattelutapa osa- ja määräaikaisen työn suhteen ei vielä olisikaan kovin suopea, on osa- ja määräaikaisuudessa silti myös paljon etuja. Monelle ne ovat myös oiva keino hankkia monipuolista kokemusta useista eri työpaikoista.

”Osa-aikaisessa työssä on selkeästi etuna se, että elämään voi yhdistellä muita asioita ja joustoja, olivat ne sitten harrastuksia, opintoja tai jotain muuta.”

Aloita arjen keventäminen keskustelemalla työnantajasi kanssa

Mitä jos kokee olevansa liian suurissa saappaissa? Voiko hakea esimerkiksi tehtävää, joka on vähemmän vaativa, kuin nykyinen? Jos liian suuret saappaat vaivaavat, kannattaa Saaran mukaan kääntyä ensin oman työnantajan puoleen ja keskustella asiasta nykyisen tehtävän suhteen.

”Ensimmäiseksi keskustelisin oman työnantajan kanssa siitä, onko mahdollista hakea kevennystä ja joustoa nykyisessä työpaikassa. Mutta tietenkin voi hakea tehtävää, joka on vähemmän vaativa kuin nykyinen, jos kokee tämän parhaaksi ratkaisuksi.

Jos kokee tarvetta arjen kevennykselle tai joustolle, niin millaista tehtävää kannattaa hakea?

Oikeanlainen kevennys riippuu pitkälti henkilöstä. Toiselle toimistotyöaikaan tehdyt työt ovat kevennystä, toiselle puolestaan ilta- ja viikonlopputyöt. Osalle kevennystä on se, että pääsee töihin vaikka kaupan kassalle, jolloin töitä ei tarvitse enää pohtia vapaa-ajalla. Joillekin mahdollisuus tehdä töitä etänä on kevennystä. Vaihtoehtoja on paljon, ja ne riippuvat täysin henkilön omasta elämäntilanteesta.”

Tulevien sukupolvien arvomaailma muuttaa tapaa tehdä työtä

Ihmisten odotukset työn suhteen ovat muuttumassa. Ehkä eniten halutaan parempaa tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille. Kaikki eivät enää halua työskennellä täyspäiväisesti, ja tavallisen kokoaikatyön rinnalle on nousemassa vaihtoehtoisia tapoja tehdä töitä.

”Kokoaikaista vakituista työtehtävää ei enää pidetä ainoana oikeana ratkaisuna. Ei etsitä työpaikkaa, jossa työskennellään seuraavat vuosikymmenet, vaan työn mielekkyys ja merkityksellisyys nostavat päätään nuorten sukupolvien keskuudessa. Työn vaihtelevuus ja uusien asioiden kokeminen ja oppiminen on tätä päivää.”

Saara näkee, että ajatusmaailma tulee vielä muuttumaan paljon tulevaisuudessa, ja työ muuttuu yhä enemmän projektiluontoiseksi. Sen näkee jo nuoresta sukupolvesta, joka ajattelee asioita eri tavalla ja haluaa tehdä asioita uudella tavalla.

Katso avoimia työpaikkoja täältä >>