Työnantaja

Suomalaiset työnantajat raportoivat varovaisia työllistämisaikeita tammi-maaliskuulle 2017: 8 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 7 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 84 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisindikaattori on +4 %. 

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kaikilla neljällä alueella. Etelä-Suomen ja Itä-Suomen työnantajat raportoivat hyvistä näkymistä (indikaattorit +14 %). Itä-Suomessa työllistymisnäkymät ovatkin vahvimmat sitten kyselyn alettua vuonna 2012. 

Rakennusalalla työmarkkinat ovat vahvimmillaan sitten kyselyn alettua vuonna 2012 (indikaattori +15 %). Teollisuuden työnantajat raportoivat tasaista palkkaustahtia (indikaattori +13 %), kun taas rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalan sekä liike-elämän palvelujen kasvu on hieman rauhallisempaa (indikaattori +10 %).

Työllistämisaikeet ovat vankimmat keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) indikaattorin ollessa +26 %. Pienten (10–49 työntekijää) ja suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) työnantajat raportoivat myös hyviä työllistämisaikeita (indikaattorit +18 % ja +16 %).

Työllistämisaikeet Euroopassa

Euroopassa optimistisimmat työnantajat löytyvät barometrin mukaan Unkarista ja Sloveniasta. Molemmissa maissa indikaattori on +17 %. Euroopan heikoimmat työllistämisaikeet ensimmäiselle kvartaalille ovat Sveitsissä, missä indikaattori tippuu pakkaselle (-2 %) ensi kertaa kahteen vuoteen. Pohjoismaissa työllistämisnäkymät ovat kohtalaiset: Ruotsin indikaattori on +7 % ja Norjan +3 %.

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2017 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa +4 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2017 toisen kvartaalin tulokset julkistetaan 14.3.2017.

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella ManpowerGroup Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla osoitteessa http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer tai www.manpowergroup.com/meos

ManpowerGroup Employment Outlook Survey

ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”