Työnantaja

Suomalaiset työnantajat ennustavat kohtuullisia työllistämisaikeita vuoden 2017 toiselle neljännekselle. Työnantajista 11 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 2 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 87 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2017 toiselle kvartaalille on +5 %. Työllisyysnäkymät pysyvät ennallaan edelliseen neljännekseen verrattuna. Edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna työllisyysnäkymät kohenevat 4 prosenttiyksikköä.

Työnantajat raportoivat positiivisista työllistämisaikeista kolmella alueella neljästä. Vahvimmat työmarkkinat löytyvät Etelä-Suomesta (indikaattori +12 %). Länsi- (indikaattori +2 %) ja Itä-Suomessa (indikaattori +1 %) työllistämisnäkymät ovat hyvin varovaiset. Pohjois-Suomessa työllistämisaikeet ovat laskussa (indikaattori -15 %).

Eniten uusia työpaikkoja ennustetaan avautuvan rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (indikaattori +16 %). Kyseessä on vahvimmat luvut yli neljään vuoteen. Myös hotelli- ja ravintola-alalla (indikaattori +11 %) sekä sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla (indikaattori +7 %) henkilöstömäärien odotetaan kasvavan.

Vankinta kasvu on keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää), joiden työllistämisaikeiden indikaattori on +18 %. Hyvää työllistämisvauhtia odotetaan myös suuriin (250 työntekijää tai enemmän) ja pieniin yrityksiin (10–49 työntekijää), joiden työllistämisaikeiden indikaattorit ovat +15 % ja +14 %. Varovaisimmista työllistämisaikeista kertovat mikroyritykset (alle 10 työntekijää), joiden indikaattori on +3 %. 


”Kokonaistulos heijastelee markkinoilla yleisesti havaittavissa olevaa optimistisempaa tunnelmaa ja on vahvin sitten kyselyn alettua vuonna 2012. Työvoimaansa pienentävien työnantajien osuus on vähentynyt merkittävästi, mikä on myös merkki vankemmasta uskosta markkinoilla”, sanoo ManpowerGroupin markkinointi- ja viestintäjohtaja Mika Wilén.

Euroopassa työllistämistahti pysyy kohtalaisena. Positiivisimmat näkymät ovat Itä-Euroopassa: Slovenia (indikaattori +22 %), Unkari (indikaattori +17 %) ja Romania (indikaattori +16 %) ovat maanosan kärkimaat. Pohjoismaista norjalaiset työnantajat ovat varovaisen optimistisia (indikaattori +6 %). Myös Ruotsissa näkymät ovat kohtalaiset, vaikkakin verrattuna edelliseen neljännekseen työllistämisaikeet heikkenevät 5 prosenttiyksiköllä.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey

ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”