Työnantaja

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat vaatimattomia työllistämisaikeita vuoden 2017 kolmannelle vuosineljännekselle. Työnantajista 7 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 3 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 88 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Huolimatta viimeaikaisista talousnäkymien parantumisesta kertovista uutisista ManpowerGroupin kyselyn tuloksista käy ilmi, että kaikki työnantajat eivät ole yhtä optimistisia. Verrattuna vuoden 2017 toiseen neljännekseen työllisyysnäkymät heikkenevät kolmella alueella neljästä.

Länsi-Suomessa työllistämisaikeet heikkenevät jopa 12 prosenttiyksikköä, Itä-Suomessa näkymät heikkenevät 3 prosenttiyksikköä ja Etelä-Suomessa puolestaan kaksi prosenttiyksikköä. Sen sijaan Pohjois-Suomessa työllistämisaikeet kohenevat huomattavat 13 prosenttiyksikköä. Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeet heikkenevät seitsemällä toimialalla kymmenestä.

Heinä-syyskuun työllistämisaikeet alueittain

Q3 2017 Alueellinen vertailu

Työllistämisaikeet heikkenevät seitsemällä toimialalla kymmenestä verrattuna edelliseen neljännekseen. Hotelli- ja ravintola-alalla näkymät ovat 7 prosenttiyksikköä heikommat. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla sekä kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla näkymät ovat 3 prosenttiyksikköä laskussa.

Työllistämisaikeiden toimialavertailu

Q3 2017 Toimialavertailu

Kaikissa yrityskokoluokissa odotetaan positiivisia työllistämisnäkymiä. Keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) odotetaan vahvinta kasvua (indikaattori +11 %). Suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) työllistämisaikeiden indikaattori on +7 % ja pienten yritysten (10–49 työntekijää) +5 %. Mikroyritykset (alle 10 työntekijää) jatkavat varovaisimpana kokoluokkana indikaattorilla +1 %.

Työllistämisaikeet yrityskoon mukaan

Q3 2017 Vertailu yrityskoon mukaan

Huolimatta käynnissä olevista Brexit-neuvotteluista sekä Euroopan viimeaikaisiin ja tuleviin vaaleihin liittyvistä epävarmuuksista työllistymisen odotetaan kohenevan kaikissa maissa, lukuun ottamatta Italiaa ja Tšekin tasavaltaa.

Unkarin (indikaattori +20 %) työllistymisnäkymät ovat alueen vahvimmat, erityisesti rakennusalalla ja teollisuudessa on kysyntää uusille työntekijöille. Pohjoismaissa työllistämisaikeiden odotetaan kasvavan eniten Ruotsissa (indikaattori +11 %). Työllistämisaikeet ovat Ruotsissa vankimmat yli viiteen vuoteen.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”