Työnantaja

Jokainen rekrytointi on aina erilainen, ja jokaisen organisaation tilanne on täysin ainutlaatuinen. Jokaisessa rekrytoinnissa on kuitenkin myös yllättävän paljon yhtäläisyyksiä. Kokemuksistaan bloggaa rekrytointikonsulttimme Jani Laine.

Uskallan väittää, että jokainen työnantaja hakee neljää asiaa rekrytoidessaan uutta työntekijää. Mitä paremmin nämä neljä palasta loksahtavat kohdalleen, sitä todennäköisemmin ehdokas tulee valituksi kyseiseen tehtävään.

1. Kompetenssi ja kasvupotentiaali

Tehtävästä riippuen joko osaamisen tai kasvupotentiaalin tulee olla kärkiluokkaa. Yhä useammassa tehtävässä kaivataan näiden yhdistelmää eli rautaista osaamista sekä kykyä oppia nopeasti uutta ja ottaa lisää vastuuta.

Erityisesti vaativissa asiantuntija- ja esimiestason rekrytoinneissa tulee osaamisesi ja näyttöjesi olla niin rautaisen kovat, että sinua ei yksinkertaisesti voida sivuuttaa. Ja luonnollisesti sinun tulee osata kertoa nämä asiat myös CV:ssäsi niin, etteivät ne jää lukijalle epäselviksi.

Uransa alkuvaiheessa olevilta ehdokkailta kaivataan usein rautaisen kokemuksen sijaan timanttista kasvupotentiaalia, jonka ansiosta pystyt kasvamaan tehtävään nopeallakin aikataululla. Luonnollisesti myös kokeneemmilta konkareilta vaaditaan kasvupotentiaalia, sillä toimintaympäristö kehittyy tänä päivänä nopeammin kuin koskaan aiemmin.

2. Motivaatio ja asenne

Ilman motivaatiota ei parastakaan osaamista pystytä valjastamaan organisaation tavoitteiden tueksi. Sen vuoksi motivaatiolla ja asenteella on hurjan suuri merkitys rekrytoinnissa. Palava motivaatio voi tietyissä tehtävissä paikata hieman ohuempaa kokemustaustaa, mutta on sanomattakin selvää, että esimerkiksi sydänkirurgin tehtävä ei kuulu tähän kategoriaan.

Työtään rakastavat ja siihen intohimolla suhtautuvilla ihmisillä näyttää olevan muita useammin niin sanottu "työn imu" tai "flow-tila" päällä, jonka ansiosta he saavat aikaan merkittävästi parempia tuloksia kuin työhönsä kyllästyneet puurtajat. He vaikuttavat myös sitoutuvan työhönsä ja organisaatioonsa tiukemmin, eivätkä lähde saman tien kilpailijan leipiin, kun heille tarjotaan hieman korkeampaa palkkaa. Yhtenä tärkeänä tekijänä tässä yhtälössä on heidän sisäinen motivaationsa, jonka kautta he löytävät merkityksen työlleen, mikä ohjaa kohti huippusuoritusta.

3. Organisaatiokulttuuriin sopiva persoona

Persoonan sopivuus tiimiin ja organisaatiokulttuuriin on hyvin tärkeää. Parhaassa tapauksessa uusi osaaja täydentää olemassa olevaa kokonaisuutta siten, että upean synergian ansiosta kokonaisuudesta tulee jotain suurempaa kuin yksittäisten osien summasta. Oikeanlainen dynamiikka edesauttaa flow-tilan todennäköisyyttä päivittäisessä arjessa ja työntekokin on paljon hauskempaa.

Toisaalta joskus rekrytoinnin taustalla saattaa olla tarve organisaatiokulttuurin muutokselle ja tällöin palkatuksi saattaa tulla perinteisestä kokemustaustasta poikkeava henkilö, jonka tavoitteena on muutosagenttina näyttää esimerkkiä muulle tiimille uudenlaisella toimintatavallaan. Tällöinkin on tärkeää, että persoonallisuus tukee nykyistä tiimidynamiikkaa, eikä sodi sitä vastaan.

Mikäli persoona ei sovi olemassa olevaan tiimidynamiikkaan, saattaa ilmapiiri alkaa pahimmassa tapauksessa myrkyttymään ja tiimin työtehot laskemaan pahoinvoinnin seurauksena.

4. Budjettiin osuva palkkatoive

Työnantaja määrittää yleensä budjetin, johon työntekijän palkkatoiveen tulisi osua. Useat organisaatiot voivat olla valmiita joustamaan tästä, mikäli kaikki yllä olevat palaset loksahtavat täydellisesti kohdalleen. Edes tällaisessa tapauksessa ei palkkatoive voi kuitenkaan mennä poskettomasti yli määritellyn budjetin.

Tämän vuoksi ei ole mikään häpeä ottaa palkkahaarukkaa esille jo vaikkapa puhelimessa tiedustellessasi tarkemmin tehtävästä. Jokainen ammattimainen rekrytoija tai palkkaava esimies ymmärtää, että palkka on tärkeä osa yhtälöä. Ei ole kummankaan osapuolen etujen mukaista jatkaa rekrytointiprosessia kovin pitkälle ennen kuin on varmistettu, että palkkahaarukka on molempien osapuolien näkökulmasta oikealla tasolla. Kun olet varmistunut tehtävän kiinnostavuudesta ja kartoittanut tarkentavia kysymyksiä, ota rohkeasti esille oma palkkahaarukkasi varmistaaksesi, että olette suurin piirtein samoilla linjoilla.