Kehitysmahdollisuudet ja haastavuus ovat työntekijälle tärkeimpiä

Aktiivisten työnhakijoiden määrä on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana, mutta silti työnantajilla on vaikeuksia löytää oikeat työntekijät avoimiin työtehtäviin. Mistä tämä ristiriitainen kehitys johtuu? LinkedInin tutkimus Why & How People Change Jobs pyrki selvittämään työtään vaihtavien syitä ja liikkeitä.

Klikkaa tästä avataksesi infograafi suurempana.

 

LinkedIn tutki maailmanlaajuisesti 7 miljoonaa, vuonna 2014 työtään vaihtanutta jäsentä. Tutkituista aktiiviseksi työnhakijaksi itsensä luokitteli 30 %. He etsivät uutta työtä vähintään muutaman kerran viikossa. 57 % kyseli työmahdollisuuksista verkostoltaan tai oli valmiita keskustelemaan työmahdollisuuksista rekrytoijan kanssa. 13 % luokitteli itsensä passiiviseksi: he ovat täysin tyytyväisiä nykyiseen työhönsä eivätkä haluaisi vaihtaa.  Passiivisten työnhakijoiden määrä on laskenut 16 % vuodesta 2011.

 

Yli viiden tuhannen työntekijän yritykset menettävät työvoimaansa, kun talentti karkaa pieniin, alle 500 henkilön yrityksiin. Toimialoista suurimmassa suosiossa työnhakijoiden keskuudessa ovat teknologia-, terveydenhuolto- ja energia-ala.

 

Selvittääkseen syitä työpaikan vaihdoksiin LinkedIn haastatteli yli 10 000 työnvaihtajaa, joista eurooppalaisia oli noin 3000. Maailmanlaajuisesti suurin syy työn vaihtoon oli uusi uramahdollisuus, joka tarjosin paremman urakehityksen. Toisella sijalla oli uudessa työssä tarjottu parempi palkka; 74 % raportoikin saavansa parempaa palkkaa uudessa työssään.

 

Eri sukupolvien välisessä vertailussa on huomattavissa suuriakin eroja siinä, miksi työntekijät halusivat vaihtaa työpaikkaa. Nuoret kaipasivat haasteita ja mahdollisuuksia edetä, kun taas vanhemmat sukupolvet kaipasivat esimiehiltään parempaa johtamista. Milleniaaleista (18–35-vuotiaat) 50 % piti suurimpana syynä kehitysmahdollisuuksien puutetta, kun taas yli 51-vuotiaat kokivat tyytymättömyyden johtoon suurimmaksi syyksi lähtöönsä, samoin kuin 36–50-vuotiaat.

 

Tutkimuksessa selvisi, että naiset vaihtavat työtään helpommin kuin miehet. Suurimmat syyt vaihtoon olivat tyytymättömyys esimiesten johtamiskykyyn, työpaikkakulttuuri sekä paremmat mahdollisuudet työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen.

 

Kolmasosa vastanneista vaihtoi uraansa kokonaan eli he vaihtoivat sekä yritystä että työtehtäviään. Uranvaihtajat halusivat taklata uusia haasteita ja kokivat edellisen työnsä olevan riittämätön heidän kyvyilleen.

 

 

 

Lähde: LinkedIn survey, Why & How People Change Jobs, Maaliskuu 2015

 

LinkedInin tutkimus Why & How People Change Jobs on laadittu tutkimalla maailmanlaajuisesti 7 miljoonan työtään vaihtaneen LinkedIn-jäsenen käytöstä (2014). Tutkimuksessa ei huomioitu yritysten sisäisiä ylennyksiä tai siirtymiä tiimistä toiseen.