Myyvän CV:n laatiminen

Olet myymässä erittäin tärkeää tuotetta – OMAA OSAAMISTASI! CV:si on henkilökohtainen ”myyntiesitteesi”. Hyvässä myyntiesitteessä esitellään aina tuotteen ominaisuudet ja hyödyt. Siksi myös CV:ssäsi tulee kertoa ominaisuuksistasi - vahvuuksistasi, asiantuntemuksestasi, kokemuksestasi, koulutuksestasi ja saavutuksistasi sekä tarjoamistasi hyödyistä – aikaansaannoksistasi edellisissä työpaikoissa.

Myyvän CV:n laadinnassa on huomioitava kaksi keskeistä asiaa: sinun on oltava perillä omasta osaamisestasi ja vahvuuksistasi sekä hakemastasi työtehtävästä.

Valmistelu – Tutustu paremmin hakemaasi työtehtävään

Jotta saat paremman käsityksen hakemastasi työtehtävästä, on tärkeää, että mietit mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet, joita hakemassani työtehtävässä edellytetään? Yksi parhaimmista tavoista tunnistaa vaadittavat ominaisuudet/kriteerit on koota ja analysoida nykyisiä avoimia työpaikkoja ja työnkuvauksia. Analysoi useampi ilmoitus, jotta saat selville tavoittelemassasi työtehtävässä edellytetyt yleiset vaatimukset.

Yleisohjeita

  • Pidä asettelu selkeänä
  • Yritä mahduttaa asiat kahteen sivuun
  • Siirry nopeasti itse asiaan
  • Älä käytä persoonapronomineja (minä, minua, minun…).
  • Käytä samaa fonttia koko asiakirjassa
  • Kerro aiemmista työpaikoistasi menneessä aikamuodossa.
  • Tarkista ja oikolue teksti, jottei siihen jää kirjoitus-, välimerkki-, sanamuoto- eikä asiavirheitä.
  • Käytä neutraalin väristä paperia

CV:n on oltava selkeä, ytimekäs, ammattimainen ja helppolukuinen.

Myyvän CV:n laatiminen

Myyvän CV:n ydinasia on se, että kaikki siinä mainitut asiat vakuuttavat lukijalle sinun olevan varteenotettava ehdokas hakemaasi työtehtävään. Kuvittele mielessäsi, että CV:si koostuu kolmesta pääelementistä, joilla kullakin on oma tarkoituksensa:

Elementti 1: YHTEENVETO

Tämä osio täyttää vain pienen osan CV:stäsi, mutta se on tehokas. Kyseinen osio nimittäin määrittää sävyn ja suunnan asiakirjan loppuosalle. Tässä kohdassa ”Kerro puolestasi puhuvat asiat” tarjoamalla yhteenveto ominaisuuksistasi, joiden ansiosta olet varteenotettava ehdokas kyseiseen tehtävään.

Elementti 2: TYÖKOKEMUS

Tämä osio sisältää todisteita pätevyydestäsi, koska voit ”Tukea perustelujasi” tavoittelemaasi tehtävään. Tässä kohdassa mainitset entiset työtehtäväsi ja kokemuksesi sekä erittelet saavutuksesi.

Elementti 3: KOULUTUS / AMMATILLINEN KEHITYS / MUUTA

Nämä osiot esittelevät koulutustasi ja ammatillista kehitystäsi sekä tarjoavat lisätietoja, jotka antavat lisäperusteluita sille, miksi olisit hyvä valinta kyseiseen tehtävään. Muokatun CV:n laatiminen auttaa sinua tavoittamaan kohdeyleisösi – rekrytoijan – kun tuot esiin ainoastaan niitä seikkoja, jotka korostavat pätevyyttäsi ilmoitetussa tehtävässä.