Manpowerin työmarkkinabarometri: Suomen työmarkkinoilla varovaista optimismia

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri on jälleen toteutettu Suomessa. Tulokset osoittavat, suomalaisten työnantajien ennusteet huhti-kesäkuulle ovat rohkaisevia. 10 % ennustaa työvoimansa kasvavan, 5 % laskevan ja 82 % vastaajista ennustaa työntekijämäärän säilyvän ennallaan. Kahdeksan toimialaa kymmenestä ennustaa kasvavia rekrytointitarpeita. Suomen työllistämisaikeiden indikaattori vuoden 2016 toiselle vuosineljännekselle on +5 %.

Jos et näe kuvaa kunnolla, voit katsoa infograafin paremmin tästä

Työmahdollisuuksia etelässä ja lännessä

Alueellisessa tarkastelussa Etelä-Suomi (+9 %) ja Länsi-Suomi (+5 %) osoittavat positiivisia työllistämisaikeita. Pohjois- ja Itä-Suomen työnantajat ennustavat yhä vaisua työllistämistahtia seuraavan kolmen kuukauden aikana. Kummallakin alueella työllistämisaikeiden indikaattori on 0 %.

 

Työllistymismahdollisuuksia suuria toimialakohtaisia vaihteluita

Parhaimmat työllistymisnäkymät ovat odotettavissa julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalialalla (+18 %). Myös maa-, metsä- ja kalataloudessa (+11 %) on hyvät työllistymisnäkymät. Samoin kaivos- ja louhinta-alan sekä rahoitus- ja vakuutusalan, kiinteistöalan sekä liike-elämän palveluiden näkymät ovat optimistisia. Henkilöstömäärän odotetaan vähenevän näillä sektoreilla: kuljetus-, varastointi- ja viestintäalalla (indikaattori -8 %) sekä rakennusalalla (indikaattori -7 %).

”Positiivisin suuntaus on nähtävissä julkishallinnossa, koulutuksessa ja sosiaali- ja terveysalalla, joka hyötyy erityisesti yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvusta”, analysoi Iikka Lindroos, ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja.

 

Yrityskoosta riippumatta työllistämisaikeet ovat positiiviset

Henkilöstömäärien ennustetaan kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa tulevan vuosineljänneksen aikana. Toiveikkaimpia ovat keskikokoiset yritykset (50–249 työntekijää), joiden indikaattori on +21 %. Pienten yritysten (10–49 työntekijää) indikaattori on +16 % ja suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) +11 %. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) näkymät ovat pessimistisimmät, indikaattori +3 %.

 

Työllistämisaikeet useimmissa maissa maltillisia

Henkilöstömäärän odotetaan kasvavan huhti-kesäkuun aikana 39:ssä tutkimuksen 42 maasta ja alueesta. Kasvu on kuitenkin hyvin maltillista, ja kun sitä verrataan edelliseen kvartaaliin tai edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, indikaattorit heikkenevät useimmissa maissa. Ruotsissa työnantajat ovat hieman toiveikkaampia kuin edellisellä neljänneksellä, kun taas Norjassa työllistämisaikeiden indikaattori laski yhden prosenttiyksikön. Optimistisimmat palkkausnäkymät löytyvät Bulgariasta, kun taas Ranska oli ainoa EMEA-alueen maa, jossa henkilöstömäärän odotettiin pienenevän.


Kohtalaista plussaa jo kolmantena perättäisenä keväänä

”Toinen vuosineljännes näyttää kohtalaista plussaa jo kolmantena perättäisenä vuotena, ja yritysten työllistämisaikeet paranevat talvikuukausiin verrattuna. Toiseen kvartaaliin sisältyy kuitenkin kesätyöntekijöiden rekrytointi, mikä nostaa tulosta, kun kausitasoitus ei vielä ole käytössä. Kaiken kaikkiaan vuosi sitten työvoiman lisäämistä suunnittelevia oli enemmän, mutta myös epävarmojen vastaajien osuus oli suurempi”, sanoo Iikka Lindroos.


Voit katsoa raportin kokonaisuudessaan ja ladata liitteitä täältä.

Kaikkien 42 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey -työkalulla osoitteessa www.manpowergroup.com/meos

 

Manpower Employment Outlook Survey
Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 58 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 621 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 toiselle kvartaalille on Suomessa +5 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.