Työmarkkinoiden näkymät vaisut loppuvuonna

ManpowerGroupin globaalissa työmarkkinakatsauksessa Suomen näkymät loka-joulukuulle ovat verrattain vakaat: Barometriin haastateltiin Suomessa 620 työnantajaa, joista jopa 85 % ennakoi henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan, ja 5% odottaa palkkaavansa lisää henkilöstöä. 6% ennustaa vähentävänsä työvoimaansa.

Työmarkkinabarometri

 

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämisaikeiden indikaattori heikkeni 12 prosenttiyksikköä ja on nyt -1 %. Viime vuoteen verrattuna indikaattori pysyy kuitenkin ennallaan. Euroopassa työllistämisaikeet ovat miinusmerkkiset Suomen lisäksi Italiassa, Kreikassa ja Ranskassa. Pohjoismaista Ruotsin ja Norjan työnantajat raportoivat lievästi positiivisia näkymiä seuraavalle kvartaalille.

 

Työmarkkinabarometri

 

Loppuvuoden arvioissa näkyy epävarmuutta ja huomattavia eroja eri toimialojen työllistämisaikeiden välillä. Vahvimmat työllistämisaikeet ovat teollisuudessa ja heikoimmat puolestaan kaivos- ja louhintatoimialalla.

 

”Teollisuuden työllistämisaikeet ovat myönteiset, mutta samalla niissä on aimo annos epävarmuutta: 23 % vastaajista – poikkeuksellisen korkea osuus – ei tiedä, aikooko lisätä vai vähentää henkilöstömääräänsä vuoden viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tilanne kuvaa sitä jatkuvaa epävarmuutta, mikä vientipainotteisessa teollisuudessa edelleen vallitsee”, painottaa ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Iikka Lindroos. 

 

Suomesta parhaat työllistymisnäkymät ovat Etelä-Suomessa, ja heikoimmat Itä-Suomessa. Itä-Suomessa tilanne on muuttunut eniten viime kvartaalista, sillä vielä kesällä alueen työllistymisnäkymänsä olivat Suomen parhaimmat, indikaattorilla +27 %. Pudotusta on siis tullut -38 prosenttiyksikköä. Suuri osa pudotuksesta selittyy kuitenkin muutaman toimialan voimakkailla kausivaihteluilla.

 

Lue lisää täältä.

 

Aiheesta muualla: