Oppilaitosyhteistyöllä ja täsmäkoulutuksella apua osaamisen kehittämiseen

Osaavasta työvoimasta on jatkuva ja kasvava pula useilla teollisuudenaloilla. Monet tuotantoyritykset haluaisivat työllistää esimerkiksi hitsaajia ja särmääjiä, mutta heitä ei ole riittävästi tarjolla.

Teollisuuden ja logistiikan alalla on kuitenkin mahdollista kasvattaa ammattitaitoisten työntekijöiden määrää mm. panostamalla täsmäkoulutuksiin. Niiden etuna on räätälöitävyys yrityksen tarpeisiin, ja ne antavat pätevyyden tiettyyn ammattiin tai tehtävään lyhyessäkin ajassa.

Tällainen ns. RekryKoulutus onkin hyvä vaihtoehto, kun ammattitaitoisia työntekijäitä on vaikea löytää tai heitä ei lähiaikoina valmistu oppilaitoksista. Asiakasyritys saa siis rekrytoinnin, koulutuksen, työharjoittelijan ja työntekijän yhden prosessin kautta. Tarkan rekrytoinnin ja oppilasvalinnan kautta seuloutunut hakija jalkautuu asiakasyritykseen jo työharjoittelun aikana.

RekryKoulutus on maksullinen, ja sen hinta määräytyy tarjouskilpailun perusteella. ELY-keskus maksaa koulutuksen kustannuksista kuitenkin 70 %.

Alla on kaavio prosessin päävaiheista ja sen osapuolista: