Haluatko vuokrata useamman työntekijän kerralla?

Sekä teollisuuden että logistiikan aloilla tulee toisinaan tilanteita, joissa on tarvetta rekrytoida isompi joukko osaajia kerrallaan. Esimerkiksi uuden tuotantolinjan tai varaston käynnistäminen vaatii usein jopa useamman kymmenen osaajan palkkaamista yhdellä kertaa.

Vakituisina rekrytointeina tällainen tilanne voi tuntua riskialttiilta monella tapaa: löytyykö tarpeeksi päteviä osaajia riittävän monta, kuinka he pääsevät irroittautumaan aiemmasta työsuhteestaan ja kuinka omat resurssit riittävät näin massiiviseen rekrytointiin?

Vuokratyövoimaa on mahdollista hyödyntää myös tämän tyyppisissä massarekrytoinneissa. Vuokratyöntekijän palkkaaminen on vakituiseen rekrytointiin verrattuna varsin riskitön ratkaisu, ja riittävä määrä osaajia saadaan tarvittaessa koottua kasaan nopeallakin aikataululla.

Massarekrytointi vuokratyövoimalla voi toimia myös tehokkaana välineenä myöhempiin, vakituisiin rekrytointitarpeisiin – useimmiten ainakin osa työtehtävistä jää elämään myös käynnistysvaiheen jälkeen. Kun työnantaja ja työntekijä ovat toisilleen tuttuja jo ennestään vuokratyösuhteen myötä, on yhteistyötä helppoa ja luonnollista tarvittaessa jatkaa vakituisen työsuhteen muodossa.

Vuokratyön on-site -mallilla räätälöityä rekrytointia

Vuokratyön on-site -mallilla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoimaa vuokraavan yrityksen rekrytointikonsultti työskentelee asiakasyrityksen tiloissa joko jatkuvasti tai esimerkiksi tiettyjä päivä- tai tuntimääriä viikossa. On site -mallia käytetään tyypillisesti yrityksissä, joissa rekrytoitavan työvoiman tarve on suuri ja vaihtuvuus tiheää.

On site -mallissa kaikki rekrytointi- ja resurssipyynnöt kulkevat rekrytointikonsultin kautta. Koska rekrytointikonsultti työskentelee samassa työympäristössä kuin rekrytoitavat työntekijät, hänellä on myös erityisen hyvä ymmärrys esimerkiksi yrityksen kulttuuriin, haasteisiin sekä liiketoimintaan. Tämä varmistaa, että rekrytoinnit ovat aina mahdollisimman hyvin kyseiselle yritykselle sopivia.

Tarvittaessa rekrytointikonsultti voi ottaa rekrytoinnin ja resursoinnin lisäksi myös muita tehtäviä hoitaakseen. Esimerkiksi vuokratyöntekijöiden tehokkuuden mittaaminen ja raportoiminen, työvuorosuunnittelu sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen ovat tällaisia tehtäviä.