TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste toimii viitekehyksenä ManpowerGroup Oy:n keräämille henkilötiedoille lain sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännösten mukaan.

Voimaantulopäivämäärä: 25.5.2018

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on ManpowerGroup Oy, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Porkkalankatu 20C, 00180 Helsinki. 

Rekisterinpitäjä hallinnoi ja käsittelee kerättyjä henkilötietoja.  Lisäksi rekisterinpitäjän tytäryhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja tai jakaa niiden hallinnointivastuun.  

Tämä tietosuojaseloste koskee (1) työnhakijoitamme sekä urapalveluidemme asiakkaita, (2) asiakkaalle vuokrattuja työntekijöitä tai asiakkaillemme työtehtäviin asetettuja henkilöitä tai sellaisia henkilöitä, joille tarjoamme uudelleensijoittumis- tai uramuutospalveluita, (3) täällälueteltujen sivustojen tai sovellusten ("verkkosivustot") käyttäjiä sekä (4) liikekumppaneidemme, asiakkaidemme ja toimittajiemme edustajia. Tätä käytäntöä ei sovelleta ManpowerGroupin pääkonttoriin eikä eri maissa työskentelevään henkilöstöön, jonka ManpowerGroup on palkannut ja joka työskentelee suoraan ManpowerGroupin palveluksessa eikä ManpowerGroupin asiakkaan palveluksessa.

Tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiemme henkilötietojen tyypit ja se, miten käytämme tietoja, miten käsittelemme tietoja, kauanko säilytämme tietoja, kenen kanssa jaamme tietoja, kenelle tietoja siirretään sekä ne oikeudet, joita yksilöillä on henkilötietojensa käytön suhteen. Kerromme myös, miten voit ottaa meihin yhteyttä, jos haluat kysyä tietosuojakäytännöstämme tai käyttää oikeuksiasi. Tietosuojakäytäntömme voivat vaihdella kohdemaittain paikallisten käytäntöjen ja lakien mukaan. Voit tutustua paikallisiin ehtoihin maakohtaisten verkkosivujen kautta.

Alla olevista linkeistä pääset lueteltuihin osioihin:

Tietosuojaseloste

 
Kerättävät tiedot

Keräämme henkilötietoja monella tavalla, esimerkiksi verkkosivustojemme ja sosiaalisen median kanavien kautta, tapahtumissa, puhelimessa ja faksilla, työhakemuksista, rekrytointitapaamisista sekä vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Voimme kerätä muun muassa seuraavia henkilötietoja (paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa):

 • yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

 • käyttäjätunnus ja salasana, jos rekisteröidyt verkkosivustoillemme

 • ystäviesi tai muiden henkilöiden tiedot, jotka annat meille yhteydenottoa varten. (Rekisterinpitäjä olettaa, että nämä henkilöt ovat antaneet luvan yhteydenottoon); ja

 • muut tiedot, joita saatat antaa meille esimerkiksi kyselyissä tai

 • verkkosivustojemme yhteydenottolomakkeessa.

Lisäksi, jos olet asiakasyrityksessämme työskentelevä työntekijä tai työnhakija, joka hakee työpaikkaa tai luo tilin työpaikan hakemista varten, voimme kerätä seuraavia henkilötietoja (paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa):

 • työkokemus ja koulutus

 • kielitaito ja muut työhön liittyvät taidot

 • sosiaaliturvatunnus, kansallinen henkilötunnus tai muu valtion myöntämä tunnus

 • syntymäaika

 • sukupuoli

 • pankkiyhteystiedot

 • kansalaisuus ja työluvan tila

 • etuuksiin liittyvät tiedot

 • verotukseen liittyvät tiedot

 • suosittelijoiden antamat tiedot; ja

 • ansioluettelon tiedot, urakehitykseen liittyvät tiedot ja muut tiedot työhön liittyvistä pätevyyksistä;

ja lain vaatimusten mukaan omalla suostumuksellasi:

 • toimintarajoitteet ja terveystiedot

 • huumetestien sekä rikosrekisterin ja muiden taustatietojen tarkastuksen tulokset.

Voimme lisäksi kerätä tietoja, joita annat muista ihmisistä, kuten hätätilanteissa yhteyshenkilöinäsi toimivista henkilöistä.

Kerättyjen tietojen käyttötapa

Rekisterinpitäjä kerää ja käyttää kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin (paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa):

a)     henkilöstöratkaisujen toimittaminen sekä ihmisten ja työpaikkojen yhdistäminen
b)     verkkotilien luominen ja hallitseminen
c)     maksujen käsitteleminen
d)     asiakas- ja toimittajasuhteiden hallitseminen
e)     mainosmateriaalien lähettäminen, hälytysten lähettäminen vapaista työpaikoista ja muu viestittäminen lain sallimissa rajoissa ja rekisterinpitäjän eväste- ja mainosselitteen mukaisesti (liitteenä viitteeksi)
f)      erikoistapahtumista, kampanjoista, ohjelmista, tarjouksista, tutkimuksista, kilpailuista ja markkinatutkimuksista tiedottaminen ja niihin osallistumisen hallitseminen lain sallimissa rajoissa
g)     tiedusteluihin ja valituksiin vastaaminen
h)     liiketoiminnan harjoittaminen, arvioiminen ja kehittäminen (myös palvelujen kehittäminen, tehostaminen, analysoiminen ja parantaminen, viestinnän hallitseminen, datan analysoiminen sekä kirjanpito-, auditointi- ja muiden sisäisten toimintojen suorittaminen)
i)       petoksilta ja muilta laittomilta toimilta, vaateilta ja velvoitteilta suojautuminen sekä niiden tunnistaminen ja estäminen; ja
j)       soveltuvien lainsäädäntövaatimuksien, alan keskeisten standardien, sopimusvelvoitteiden ja omien käytäntöjemme noudattaminen ja täytäntöönpano.

Kaikki tietojen käsittely tehdään erilaisin oikeudellisin perustein, joita ovat muiden muassa:

a)    rekisteröidyn suostumus tai erillinen suostumus, jos lainsäädäntö niin vaatii
b)    sen varmistaminen, että toimintamme vastaa lakisääteisiä sopimusvaatimuksia tai sopimuksen tekemiseen vaadittavia edellytyksiä, esimerkiksi henkilötietojesi käsitteleminen palkka- ja verovelvoitteiden täyttämisen tarkistamiseen
c)     rekisterinpitäjän oikeudelliset näkökohdat, esimerkiksi käyttäjälle verkkosivuston käyttöoikeuden antaminen palveluiden tarjoamiseksi. 

Jos työskentelet asiakasyrityksessämme tai olet työnhakija ja haet työpaikkaa tai luot tilin työpaikan hakemista varten, käytämme tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa edellä lueteltujen toimintojen lisäksi myös seuraavissa tarkoituksissa:

a)     työllistymismahdollisuuksien ja työn tarjoaminen
b)     HR-palvelujen tuottaminen, etuusohjelmien, palkanmaksun, suorituskyvyn hallinnan ja kurinpitotoimien hallinta
c)     lisäpalvelujen tarjoaminen, kuten koulutuksen, uraohjauksen ja uramuutospalvelujen tarjoaminen
d)     arvioidessamme soveltuvuuttasi työnhakijana tiettyyn tehtävään; ja
e)     datan analysoiminen, kuten (i) työnhakijakannan ja yhtiömme asiakasyrityksessä työskentelevien tietojen analysoiminen, (ii) yksilöllisen suorituskyvyn ja ominaisuuksien arvioiminen, myös työhön liittyvien taitojen pisteytys, (iii) puutteiden tunnistaminen taidoissa, (iv) tietojen käyttäminen henkilöiden ja mahdollisten työtilaisuuksien yhdistämiseksi ja (v) tietovirran analysointi (rekrytointitoiminnan trendit).

Saatamme käyttää tietoja myös muilla tavoilla, joista ilmoitamme erikseen tietojen keräämisen yhteydessä tai ennen tietojen keräämistä.

Oikeudelliset näkökohdat

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja tietyissä oikeudellisissa liiketoimintatarkoituksissa, joihin kuuluvat seuraavat:

 • palveluidemme/viestintämme tehostaminen, muokkaaminen, personoiminen tai muu parantaminen asiakkaidemme, työnhakijoidemme ja asiakkaidemme työntekijöiden hyväksi

 • petoksen havaitseminen ja estäminen

 • verkkosivujemme ja tietojärjestelmiemme turvallisuuden parantaminen

 • verkkosivukävijöiden käyttäytymisen parempi ymmärtäminen

 • suorat markkinointitarkoitukset

 • sinua kiinnostavien viestien välittäminen

 • tarjouskampanjoiden ja mainosten tehokkuuden määritteleminen

Aina, kun käsittelemme tietoja näihin tarkoituksiin, varmistamme, että oikeutesi on otettu täysin huomioon. Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, katso tarkemmin tästä. Muistathan, että jos käytät oikeuttasi vastustaa tietojen käsittelyä, tämä voi vaikuttaa siihen, miten pystymme toteuttamaan palveluitamme sinun eduksesi.

Kuinka käsittelemme ja suojaamme henkilötietoja

Käsittelemme kerättyjä henkilötietoja myös automaattisesti edellä määriteltyihin tarkoituksiin tietyn ajanjakson ajan, joka noudattaa sisäistä tietojen säilytyskäytäntöämme. Tällä varmistetaan, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista.

Käytössämme on hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimintoja, jotka on suunniteltu suojaamaan antamiasi henkilötietoja tuhoutumiselta, katoamiselta, muokkaamiselta, käsittelyltä, paljastumiselta tai käytöltä vahingossa, laittomasti tai luvattomasti. Henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi käytämme seuraavia turvatoimia:

 • siirrettävien tietojen salaus

 • vahva käyttöoikeuksien hallinta

 • vahvistettu verkkoinfrastruktuuri

 • verkkosivujen valvontaratkaisut

Kerättyjen tietojen säilytysaika

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja järjestelmissä niin, että rekisteröityä ei voi tunnistaa pidempään kuin tiedon keräämisen tai käsittelemisen tarkoituksessa on tarpeellista.

Määritämme ajanjakson ottamalla huomioon seuraavat seikat:

 • kerättyjen henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuuden käyttäjälle tarjottavien palveluiden kannalta

 • varmistaaksemme rekisterinpitäjän oikeudellisten näkökohtien suojaamisen kuvatulla tavalla

 • tiettyjen oikeudellisten velvoitteiden olemassaolon, joiden vuoksi tietojen käsittely ja säilytys on tarpeellista tietyn ajan.

Tietojen jakaminen

Emme luovuta käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja muulla kuin tässä tietosuojaselosteessa tai tiettyjen toimintojen yhteydessä annetussa erillisessä ilmoituksessa kuvatulla tavalla.  Voimme jakaa henkilötietoja toimittajien kanssa, jotka suorittavat yhtiölle palveluja ohjeidemme mukaisesti.  Emme anna toimittajille lupaa käyttää tai luovuttaa kerättyjä tietoja muissa tarkoituksissa kuin palvelujen tuottamiseksi yhtiön puolesta tai lainsäädäntövaatimusten täyttämiseksi.  Voimme jakaa henkilötietojasi (i) tytär- ja osakkuusyritystemme kanssa, (ii) työtilaisuuksia mahdollisesti tarjoavien asiakkaiden tai työnhakijoiden vuokraamisesta kiinnostuneiden asiakkaiden kanssa, jos olet työnhakija, ja (iii) muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten rekrytointikonsulttien ja alihankkijoiden kanssa, kun etsimme sinulle työtä.

Voimme lisäksi luovuttaa käyttäjästä kerättyjä tietoja, (i) jos laki tai oikeusprosessi niin vaatii, (ii) jos lainvalvontaviranomainen tai muu viranomainen esittää laillisen tietojen luovutuspyynnön ja (iii) jos tietojen luovuttaminen katsotaan välttämättömäksi tai tarpeelliseksi fyysisten vahinkojen tai taloudellisten menetysten estämiseksi tai epäillyn, tapahtuneen petoksen tai laittoman toiminnan tutkimiseksi. Pidätämme lisäksi oikeuden siirtää käyttäjistä kerätyt henkilökohtaiset tiedot liiketoiminnan tai omaisuuserien osittaisen tai kokonaan tapahtuvan myynnin tai siirron (myös yhtiön uudelleenjärjestelyn, lopettamisen ja konkurssin) yhteydessä.

Tietojen siirtäminen

Voimme myös siirtää käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja alkuperäisen tiedonkeruumaan ulkopuolelle.  Näissä maissa ei välttämättä ole käytössä samanlaisia tietosuojalakeja kuin maassa, jossa käyttäjä alun perin antoi henkilötiedot. Suojaamme muihin maihin siirretyt tiedot tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla, ja siirto vastaa soveltuvaa lainsäädäntöä.

Voimme siirtää käyttäjästä kerättyjä henkilötietoja maihin, jotka voivat olla:

 • Euroopan unionin sisällä

 • Euroopan unionin ulkopuolella.

Kun siirrämme henkilötietoja Euroopan unionin sisältä Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseviin maihin tai kansainvälisiin organisaatioihin, siirto tehdään:

a)  Euroopan komission tietosuojan riittävyyspäätöksen perusteella

b)  jos tietosuojaa koskevaa riittävyyspäätöstä ei ole tehty, muilla laillisilla perusteilla (a) oikeudellisesti sitovan ja vahvistettavan, julkisviranomaisten tai -tahojen välisen instrumentin perusteella; (b) yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella; (c) komission hyväksymien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden perusteella (aiemmin mallilausekkeina tunnetut lausekkeet) jne.

Oikeutesi rekisteröitynä

Tietosuoja-asetuksen artiklojen 15–22 mukaan henkilöllä, josta tietoja kerätään ("rekisteröity"), on oikeus vedota seuraaviin oikeuksiinsa:

a)    Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa varmistaakseen, että niitä käsitellään lainmukaisesti.
b)    Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä säilytettävien virheellisten tai epätarkkojen tietojen korjaamista näiden tietojen oikeellisuuden suojaamiseksi ja niiden soveltamiseksi tiedonkäsittelyä varten.
c)     Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa hänestä säilytettävät tiedot ja että näitä tietoja ei enää käsitellä.
d)    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa hänestä säilytettävien tietojen käsittelemistä.
e)    Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity saa häntä koskevat alkuperäiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa tai hän voi vaatia tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
f)      Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa koska tahansa henkilötietojensa käsittelyä eri perusteilla tietosuoja-asetuksen määrittelemissä tilanteissa ilman velvollisuutta perustella päätöstä.
g)    Oikeus olla joutumatta automatisoitujen yksittäispäätösten kohteeksi: Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
h)    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tarkemmin siinä EU-jäsenmaassa, jossa hän asuu, työskentelee tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut, jos rekisteröity on sitä mieltä, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen vastaista.

Aina kun henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, kuten tietosuoja-asetuksen artiklassa 7 määritellään, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa.

Jos tahdot lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, lue lisää Yhteydenotto-osiosta, joka on jäljempänä.

Ilmoitus Kalifornian asukkaille

Kalifornian asukkaat voivat tietyin rajoituksin pyytää yhtiötä toimittamaan heille (i) luettelon henkilötietojen tietyistä luokista, jotka olemme luovuttaneet kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten edeltävän kalenterivuoden aikana, ja (ii) asianomaisten kolmansien osapuolien tunnistetiedot. Kalifornian asukkaat voivat esittää pyynnön ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotto-osiossa esitetyllä tavalla.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta (mahdollisine liitteineen) voidaan päivittää ajoittain, mikäli tietosuojakäytäntöihimme tai lain vaatimuksiin tulee muutoksia. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista sivustoillamme. Jokaisen selosteen yläreunassa on tieto siitä, koska se on viimeksi päivitetty.

Yhteydenotto

Jos sinulla on tähän tietosuojaselosteeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, käytä tätä yhteydenottolomaketta tai ota yhteyttä osoitteeseen:

ManpowerGroup Oy
Porkkalankatu 20 c
FI-00180 Helsinki
Finland


Manpowerin evästeseloste 25.5.2018 alkaen

Kun käyt verkkosivustoillamme, voimme kerätä tiettyjä tietoja automaattisesti esimerkiksi evästeiden, jäljitteiden ja palvelinlokien avulla. Tällä tavalla kerättyihin tietoihin kuuluvat IP-osoite, yksilöivä laitetunnus, selainominaisuudet, laiteominaisuudet, käyttöjärjestelmä, kielivalinnat, viittaavat URL-osoitteet, toiminta sivustoillamme, vierailuajat ja -päivämäärät sivustoillamme ja muut käytön tilastotiedot.

Alla olevista linkeistä pääset lueteltuihin osioihin:

Evästetiedot

"Eväste" on tiedosto, jonka verkkosivusto lähettää kävijän tietokoneeseen tai muuhun internetiin yhdistettyyn laitteeseen ja joka yksilöi kävijän selaimen tai tallentaa tietoja tai asetuksia selaimeen.

"Jäljite" tunnetaan myös verkkojäljitteenä, pikselitunnisteena tai läpinäkyvänä GIF-kuvana. Se yhdistää verkkosivut verkkopalvelimiin ja niiden evästeisiin ja sitä käytetään evästeiden avulla kerättyjen tietojen siirtämiseen takaisin verkkopalvelimelle. Näillä automaattisilla keräysmenetelmillä saamme "sivuston käyttötietoja", jotka muodostavat lokitiedoston käyttäjän sivustoa selatessaan napsauttamista linkeistä ja muusta sisällöstä.

Verkkosivustoillamme käytettävät evästetyypit:

a)    Tekniset evästeet

Teknisiä evästeitä käytetään ainoastaan "viestinnän välittämiseen elektronisessa viestintäverkostossa tai sillä tavoin kuin tämä on ehdottoman pakollista tietoyhteiskunnan palveluntarjoajan kannalta, jolta on sopimusosapuolen tai käyttäjän puolesta nimenomaisesti pyydetty tätä palvelua".

b)    Profilointievästeet

Profilointievästeillä kehitetään käyttäjäprofiileja. Niitä käytetään mainosviestien lähettämiseen käyttäjän selausmieltymysten perusteella. Koska nämä evästeet ovat erittäin henkilökohtaisia, paikallinen ja Euroopan unionin lainsäädäntö vaativat, että käyttäjille kerrotaan asianmukaisesti niiden käytöstä, jotta käyttäjä voi antaa siihen suostumuksensa.

Automaattinen tiedonkeräys

Kun selaat verkkosivustojamme, toiminnasta voidaan kerätä ja tallentaa tietue. Yhdistämme tiettyjä automaattisesti kerättyjä dataelementtejä, kuten selaintietojasi, muuhun sinusta hankkimaamme tietoon saadaksemme tietää esimerkiksi, oletko avannut sinulle lähettämämme sähköpostin. Selaimesi voi kertoa sinulle, miten saat huomautuksen, kun vastaanotat tietyntyyppisiä evästeitä, tai miten voit rajoittaa tai poistaa käytöstä tietyntyyppisiä evästeitä. Selaimesi antaa sinun estää evästeiden käytön, mutta et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivustojen ominaisuuksia ilman evästeitä. Pyydämme lain määräämässä laajuudessa suostumuksesi ennen tietojen keräämistä evästeillä tai muilla vastaavilla automaattisilla keinoilla.

Kolmansien osapuolten tarjoamat sovellukset, työkalut, widget-lisäosat ja laajennukset verkkosivustoillamme, esimerkiksi sosiaalisen median jakotyökalut, voivat myös käyttää automaattista tiedonkeräystä käyttäessäsi näitä ominaisuuksia. Ominaisuuksien tarjoajat keräävät tiedot suoraan ja näihin tietoihin sovelletaan palveluntarjoajien omia tietosuojakäytäntöjä tai -selosteita. ManpowerGroup ei lain mukaan ole vastuussa näiden palveluntarjoajien tietosuojakäytännöistä.

Pyydämme lain määräämässä laajuudessa suostumuksesi ennen tietojen keräämistä evästeillä tai muilla vastaavilla automaattisilla keinoilla.

Kerättyjen tietojen käyttötapa

Käytämme evästeillä, jäljitteillä, pikseleillä, palvelinlokeilla ja muilla automaattisilla keräysmenetelmillä hankittuja tietoja esimerkiksi

(i) verkkosivustojemme käytön mukauttamiseen niiden käyttäjien mukaan

(ii) sisällön tarjoamiseen käyttäjien mielenkiinnon kohteiden sekä sivustojen käyttötapojen mukaan; ja

(iii) verkkosivustojemme ja muiden liiketoiminnan alueiden hallinnoimiseen.

Kolmansien osapuolien evästeet

Käytämme verkkosivuillamme myös kolmansien osapuolten analysointipalveluja, joita ovat Google Analytics ja Adobe Omniture. Näitä palveluja hallinnoivat analysointipalvelujen tuottajat käyttävät evästeiden, palvelinlokien ja jäljitteiden kaltaisia tekniikoita, jotka auttavat meitä analysoimaan käyttäjien verkkosivujen käyttöä. Näillä keinoilla kerätyt tiedot (myös IP-osoite) voidaan luovuttaa analysointipalvelujen tuottajille ja muille asianmukaisille kolmansille osapuolille, jotka käyttävät tietoja esimerkiksi verkkosivustojen käytön arvioimiseen. Lisätietoja analysointipalveluista ja tietojesi analysoinnin kieltämisestä on seuraavilla sivuilla ja täydentävillä maakohtaisilla sivuilla:

Profilointiin ja kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta

Voimme kerätä verkkosivuillamme tietoja kävijöiden toiminnasta, jotta voimme tarjota mainoksia yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita vastaavista tuotteista ja palveluista. Saatamme hankkia tietoja tätä tarkoitusta varten myös kolmansien osapuolten verkkosivuilta, joilla on meidän mainoksiamme. Tietosuojaselosteen tässä osassa kerrotaan tarkemmin siitä, miten voit käyttää oikeuksiasi. Lisätietoja mainosverkoston kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan kieltämisestä saat kuluttajan mainoskieltosivulta osoitteesta aboutads.info/choices/.

Voit nähdä joitakin ManpowerGroupin mainoksia muilla verkkosivuilla, koska käytämme kolmansien osapuolien mainosverkostoja. Mainosverkostojen kautta voimme kohdistaa sanomamme käyttäjille väestötietojen, kiinnostuksen kohteiden, verkkokäyttäytymisen ja eri asiayhteyksien perusteella.  Mainosverkostojen kautta voimme seurata toimintaa verkossa keräämällä tietoja automaattisilla keinoilla, joita ovat kolmansien osapuolien evästeet, palvelinlokit, pikselit ja verkkojäljitteet. Verkostot näyttävät näiden tietojen perusteella mainoksia, jotka on voitu räätälöidä vastaamaan kävijän yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita.  Mainosverkostot voivat kerätä puolestamme tietoja käynneistäsi verkkosivuilla, joilla on ManpowerGroupin mainoksia. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi tarkastelemistasi sivuista tai mainoksista ja verkkosivuilla tekemistäsi toimista. Tällaisia tietoja kerätään verkkosivustoillamme ja kolmansien osapuolien verkkosivustoilla, jotka ovat osa mainosverkostoa.  Prosessi auttaa meitä seuraamaan markkinointimme vaikutuksia. Lue, miten voit kieltäytyä mainosverkoston mainonnasta, joka perustuu käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin osoitteesta aboutads.info/choices/. Pyydämme lain määräämässä laajuudessa suostumuksesi ennen tietojesi käyttämistä kiinnostuksen kohteisiin perustuvaan mainontaan.

Verkkosivustojamme ei ole suunniteltu siten, että ne reagoisivat selaimen seurantaestoon.

Verkkosivustoillamme olevilla kolmansien osapuolten tarjoamilla laajennuksilla ja widget-lisäosilla saadut tiedot (esimerkiksi tiedot sosiaalisen median jakamistyökalun käytöstä) ovat suoraan keränneet näiden laajennusten ja lisäosien tarjoajat. Nämä tiedot ovat plug-in-laajennusten ja widget-lisäosien tarjoajien tietosuojakäytäntöjen alaisia, eikä ManpowerGroup vastaa näiden palveluntarjoajien tietokäytännöistä.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille, sovelluksiin ja palveluihin

Käyttömukavuuden ja tiedonsaannin parantamiseksi verkkosivustomme voivat tarjota linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, sovelluksiin ja palveluihin, joita tarjoavat ManpowerGroupin ulkopuoliset yritykset. Näillä yrityksillä voi olla omat tietosuojaselosteet tai -käytännöt, joihin kehotamme tutustumaan. Emme vastaa ManpowerGroupin ulkopuolisten verkkosivustojen, sovellusten tai palveluiden tietosuojakäytännöistä.

Muutokset evästeselosteeseen

Tämä evästeseloste (mahdollisine liitteineen) on osa tietosuojaselostettamme ja sitä voidaan päivittää ajoittain, mikäli tietosuojakäytäntöihimme tai lakivaatimuksiin tulee muutoksia. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista sivustoillamme. Jokaisen tiedotteen yläreunassa on merkintä siitä, koska se on viimeksi päivitetty.

Yhteydenotto

Jos sinulla on tähän evästeselosteeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, käytä tätä yhteydenottolomaketta tai ota yhteyttä osoitteeseen:

ManpowerGroup Oy
Data Protection Officer
Michael R. Büchler
Porkkalankatu 20c
FI-00180 Helsinki
Finland

Muuta omia evästeasetuksiasi tällä sivustolla