Vastuullisuus

Kohti kestäviä työmarkkinoita

Haluamme auttaa ihmisiä selviytymään työelämän jatkuvassa muutoksessa. Yhtenä maailman suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä työllistämme vuosittain yli 3 miljoonaa ihmistä, tapaamme miljoonia työnhakijoita ja palvelemme yli 400 000 työnantajaa. Tavoitteenamme on kehittää kestäviä työmarkkinoita toimimalla vastuullisesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Teemme myös työelämän muutostrendejä koskevia tutkimuksia ja julkaisemme raportteja, jotka lisäävät työnhakijoiden, työntekijöiden ja työnantajien ymmärrystä siitä, mitä tulevaisuuden työelämä tuo mukanaan ja miten siihen olisi hyvä valmistautua.

Vastuullista toimintaa 75 maassa

ManpowerGroup on rakentanut vastuullisuusohjelmansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. Panostamme erityisesti sellaisiin osa-alueisiin, joilla on selkeä yhteys ydinliiketoimintaamme ja joiden kautta pystymme parhaiten vaikuttamaan paremman ja kestävämmän työelämän kehitykseen – työnhakijoille, työntekijöille ja työnantajille. Tutustu kansainvälisiin ohjelmiin ja hankkeisiin sekä uusimpaan kestävän kehityksen raporttiimme täältä.

Henkilöstöpalvelualan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet

Henkilöstöpalveluyritykset ovat tärkeä osa suomalaista elinkeinoelämää. Alan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja työllistämisen asiantuntijoita, jotka yhdistävät työt ja työntekijät nopeasti ja auttavat nostamaan Suomen työllisyysastetta.

ManpowerGroup on Henkilöstöpalveluyritysten liiton jäsen ja noudattaa liiton toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita, joihin voit tutustua lähemmin täällä.


Kartutamme nuorten työelämätietoisuutta ja -valmiuksia

Z- ja Y-sukupolvi edustaa kahta kolmasosaa koko työvoimasta. Nuorten työelämään pääsy ei ole aina itsestään selvää, ja monissa maissa nuorisotyöttömyys on iso ongelma, jota mm. koronapandemia on pahentanut.

Henkilöstöpalvelualan kautta työllistyvistä osaajista lähes 50 % on alle 25-vuotiaita (lähde: Henkilöstöala). Ala tarjoaakin nuorille mahdollisuuden tutustua eri toimialoihin ja työtehtäviin, mikä johtaa usein sen itselle sopivimman työpaikan löytämiseen.

Junior Achievement – Nuorten yrittäjyys ja talous -yhteistyö

Nuorten työelämävalmiuksien kehittämisessä ja työllistymisen edistämisessä teemme globaalia yhteistyötä Junior Achievement -ohjelmassa yli 30 Euroopan maassa. Suomessa toimimme Nuorten yrittäjyys ja talous NYT (ent. Nuori Yrittäjyys ry) kumppanina sen yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opinto-ohjelmissa. Nuoret saavat tietoa mm. työelämässä tarvittavista taidoista, ja heille järjestetään opastusta modernin työnhaun keinoihin ja kanaviin.


Kehitämme uutta osaamista

Työelämässä vaadittava osaaminen muuttuu nopeasti ja jatkuvasti. ManpowerGroup on vastannut tähän haasteeseen tarjoamalla työmarkkinoiden edellyttämää lisä- ja täsmävalmennusta yhdessä koulutusorganisaatioiden, työvoimahallinnon ja työnantajien kanssa.

IT-osaamisvajetta helpottamaan olemme käynnistäneet Suomessakin Experis Academy-koulutusohjelmat. Ne on kehitetty yhteistyössä pohjoismaiden johtavien IT-yritysten kanssa tarjoamaan osallistujille yritysten tavoittelemaa ajantasaista IT-osaamista.

Lue lisää Experis Academy Graduate -ohjelmista.

Katso tästä, kenelle Experis Academy Graduate -ohjelma soveltuu.

Edistämme monimuotoista ja yhdenvertaista työelämää

Uskomme, että erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioiminen on avain tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan työelämään ja korkeampaan työllisyysasteeseen myös Suomessa. Haastamme työnantajia rekrytoimaan monimuotoisemmin ja ennakkoluulottomammin, olipa kyse naisten osuuden kasvattamisesta johtotehtävissä, ikäsyrjinnän kitkemisestä tai vaikeasti työllistettävien ryhmien paremmasta integroimisesta työelämään. ManpowerGroup allekirjoitti yritysvastuuverkosto FIBSin Monimuotoisuussitoumuksen v. 2012.

Lue lisää yhdenvertaisuudesta ja rekrytoinnista.


Eettisyys on toimintamme keskiössä

Joka päivä yli puoli miljoonaa ihmistä menee kauttamme töihin – tähän liittyy suuri taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu. Siksi olemme sitoutuneet liiketoimintamme eettisiin periaatteisiin ja asettaneet toiminnallemme korkeat vaatimukset suhteissamme kaikkiin sidosryhmiimme. Vastuullinen liiketoiminta edistää ManpowerGroupin johtavaa asemaa toimialallamme tehden konsernistamme houkuttelevamman työnantajan, turvallisen liikekumppanin sekä luotettavan yhteiskunnallisen vaikuttajan.


Vuonna 2023 ManpowerGroup valittiin 14. kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle. Tunnustus myönnetään organisaatioille, jotka kehittävät eettistä johtajuutta ja toimintatapaa. Tunnustuksen saaneet yritykset ymmärtävät, millaisessa vuorovaikutussuhteessa yrityksen eettisyys, maine, arkipäiväinen toiminta ja brändi ovat suhteessa eri sidosryhmiin. Sijoittajat, lainsäätäjät, asiakkaat ja työntekijät odottavat, että eturivin yritykset noudattavat toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita sekä panostavat hyvän hallintotavan kehittämiseen.

Toimimme ympäristöystävällisesti

Lisäämällä työntekijöidemme ympäristötietoisuutta pystymme välillisesti vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen – globaalisti ManpowerGroup työllistää vuodessa yli 3 miljoonaa työntekijää asiakasyrityksissään, joten kaikilla valinnoilla on vaikutusta, vaikka liike-elämän palveluita tuottavan yrityksen ympäristövaikutukset lähtökohtaisesti ovatkin pieniä verrattuna moniin muihin toimialoihin.

ManpowerGroup Oy:n Suomen pääkonttorin ympäristöohjelma on rakennettu WWF:n Green Office -järjestelmän perustalle. Tavoitteenamme on toimistojemme ekotehokkuuden lisääminen vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja pienentämällä toimistojemme ekologista jalanjälkeä.

Tutustu globaaliin vastuullisuustyöhömme!