Arviointipalvelut

Jokainen rekrytoiva esihenkilö on erilainen ja niin myös hänen päätöksentekoprosessinsa. Millaista tukea sinä kaipaat rekrytointipäätöksen tueksi?

Manpowerin nopeat ja kattavat arviointipalvelut taipuvat ketterästi osaksi rekrytointiprosessianne. Käytämme työpersoonallisuuden ja motivaatio- ja kykyrakenteen kartoittamisessa alan johtavaa psykometriikkaa, joka netin ylin tehtävänä ei pitkitä kokonaisprosessia mutta tuo runsaasti lisätietoa päätöksenteon tueksi. Arvioinnin avulla saamme laajennettua kuvaa henkilöstä, hänen kyvykkyyksistään ja kehityspotentiaalistaan.

Konsulttimme antaa soveltuvuusarvioinnin jälkeen selkeän suosituksen henkilön/henkilöiden sopivuudesta tehtävään. Arviointi rakennetaan osallistujalle positiiviseksi kokemukseksi, josta hän saa eväitä omaan kehittymiseensä

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Business Manager
Pekka Ruotsalainen
tel. +358 40 5850 147
pekka.ruotsalainen
@manpowergroup.fi
         

1. Soveltuvuusarviointi - arvioinnit rekrytointipäätöksen tukena

Nopea ja luotettava psykometrinen henkilöarviointi on kehitetty erityisesti tuottamaan tietoa henkilön soveltuvuudesta haettavaan tehtävään. Arviointitehtävät tehdään netin yli ennakkoon ennen arviointikonsulttimme tapaamista. Tapaamisessa keskitytään haettavan tehtävän kannalta olennaisimpiin kyvykkyyksiin ja hakijan luontaisiin toimintamalleihin. Jos olet rekrytoimassa vaikkapa myyntirooliin henkilöä, on hyvä olla tietoinen mihin myyntiprosessin osa-alueisiin henkilö kaipaisi lisätukea.

Soveltuvuusarvioinnilla saadaan tietoa esim.

 • Arvioitavalle tyypillisestä, luontaisesta käyttäytymisestä tai toimintamalleista työympäristössä

 • Työmotivaatiota lisäävistä ja heikentävistä tekijöistä

 • Arvioitavan odotuksista

 • Motivaatiosta ja arvoista

 • Viestintä- ja raportointityyleistä

 • Myyntiprosessin osa-alueiden hallinnasta ja myyntityylistä

 • Arvioitavalle tyypillisistä toimintatavoista erilaisten tiimien jäsenenä

Lue täältä lisää Myyntipotentiaalin arvioinnista>

2. Kykytestaus

Ihmisen kyvykkyys on suhteellisen muuttumaton, synnynnäinen asia. Taitoja voimme sen sijaan hioa läpi elämämme ja parantaa näin suoriutumistamme työelämässä. Kykytestit ennustavat pitkän tähtäimen ammatillista menestymistä ja indikoivat esim. henkilön nopeutta oppia uutta. Tämä auttaa siis myös taitojen kehittämisessä. Molempia tarvitaan työelämässä ja niiden selvittäminen osana rekrytointiprosessia pienentää virherekrytoinnin riskiä.

Kykytestauksella kannattaa selvittää tehtävän kannalta olennaisin kyvykkyys. Selainpohjaiset kykytestit vievät vain muutaman minuutin ja niistä monet on mahdollista tehdä myös älypuhelimella. Niillä voidaan mitata esim. seuraavia asioita:

 • oppimiskyky

 • tiedonkäsittely

 • verbaalinen päättelykyky

 • numeerinen päättelykyky

 • tarkkaavaisuus

 • keskittymiskyky

 • integriteetti

 • spatiaalinen päättelykyky

 • reaktionopeus


3. Arviointipalvelut massarekrytoinneissa

Arviointikeskus

Arviointikeskus on monimenetelmäinen arviointipäivä, jonka aikana arvioitavat henkilöt osallistuvat useampaan arviointitehtävään. Arviointipisteitä on tyypillisesti kolmesta viiteen ja osallistujat kiertävät niissä annetussa järjestyksessä. Arviointikeskus on kustannustehokas ja nopea menetelmä tilanteissa, joissa ollaan täyttämässä useampaa roolia isosta hakijajoukosta. Arviointitehtävät valitaan haettavan tehtävän mukaan ja niillä keskitytään arvioimaan henkilöiden sopivuutta haettavaan rooliin ja organisaatioon.

Arviointikeskuksen eri menetelmiä ovat esim. roolipeli, ryhmähaastattelu, yksilöhaastattelu ja ryhmätyötehtävä. Rekrytoivan esimiehen tapaaminen voidaan sisällyttää mukaan arviointipäivän rakenteeseen. Arviointikeskus voidaan toteuttaa joustavasti joko Manpowerin tai asiakkaan omissa tiloissa.

Arvioinnit osana kausityöntekijöiden valintaa

Kesätyörekrytoinnit ovat monelle organisaatiolle tärkeä osa osaamisen hankintaa, jääväthän nämä ihmiset monesti taloon osa-aikaisiksi tai valmistumisensa jälkeen kokoaikaisiksi työntekijöiksi. Siksi talenttien tunnistamiseen kannattaa panostaa jo seulontavaiheessa. Arvioinnit voidaan sisällyttää osaksi valintaprosessia joustavasti rekrytoivan organisaatioiden tarpeiden mukaisesti. Usein käytetty malli on testata henkilöiden kyvykkyyttä nopeilla netin yli tehtävillä harjoituksilla jo aikaisemmassa vaiheessa ja arvioida työpersoonallisuutta ja motivaattoreita finalisteilta.

Lue lisää soveltuvuusarvioinnista sekä muista rekrytoinnin menetelmistä blogissamme
Lue henkilöstövuokrauksen palveluistamme
Tutustu rekrytointipalveluihimme