Uranhallinta ja uravalmennus

Hallittu uramuutos

Etsitkö keinoja, joilla vahvistat muutosten ja sopeutusten jälkeen jatkavan henkilöstösi sitoutumista yrityksen visioon, strategiaan ja tavoitteisiin? Talent Solutions Right Management tarjoaa strategista henkilöstökonsultointia sekä muutostilanteiden konsultointi- ja uravalmennusratkaisuja. Lue lisää hallitusta muutoksesta Talent Solutions Right Managementin sivuita.

Ota meihin yhteyttä liittyen uranhallintaan >>

Osaamisen kehittäminen

Onko organisaatiossanne tarve tunnistaa henkilöstön kyvykkyydet, potentiaali ja osaaminen esimerkiksi valmistautuessanne liiketoimintastrategian muutoksiin? 

Osaamiskartoitusten ja erilaisten soveltuvuus- ja henkilöarviointien avulla organisaatiot saavat asiantuntijan näkemyksen henkilöstönsä vahvuuksista ja potentiaalista sekä soveltuvuudesta eri tehtäviin. Johdolle ja esimiehille osaamiskartoitukset ja henkilöarvioinnit antavat konkreettista ja objektiivista tietoa henkilövalintojen päätöksenteon pohjaksi. Lue lisää osaamisen kehittämisestäTalent Solutions Right Managementin sivuilta

imagenew.png

Uranhallinta ja uravalmennus

Talent Solutions Right Management tarjoaa uravalmennusta, henkilöstön uranhallintaa ja esimiesten urajohtamista tukevia palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuuksiin liittyy selkeä toimintaprosessi, ryhmävalmennuksia, yksilöllistä coachausta sekä laaja Right Career -portaali tehtävineen. 

Palvelujamme tai osakokonaisuuksia niistä voi hyödyntää organisaation sisäisen urakierron ja liikkuvuuden parantamisen lisäksi esimerkiksi sitouttamaan yrityksenne avainhenkilöitä yritykseenne ammattivalmentajan ohjauksessa.

Työsuhteen päättyessä autamme ihmisiä selkeyttämään omat uratavoitteensa, sekä tunnistamaan vahvuutensa ja mahdollisuutensa työmarkkinoilla. Autamme heitä tehokkaan markkinointiviestin luomisessa, opastamme oikeiden työnhakukanavien löytämiseksi sekä tuemme heitä työnhaun eri vaiheissa. Uudelleensijoittumisvalmennuksemme ovat joko yksilöllisiä johdon tai työntekijöiden ohjelmia, tai ryhmäkohtaisia uravalmennuksia.

Lue lisää uranhallinnasta ja uravalmennuksesta Right Managementin sivuilta.

Miten organisaatiossanne tuetaan urakehitystä?

Uranhallinnan globaali asiantuntija

Talent Solutions Right Management tukee organisaatiota ja yksilöitä kattaen palveluillaan koko työsuhteen elinkaaren. Tunnistamme ja arvioimme kyvykkyyksiä ja osaamista. Tuotamme räätälöityjä uravalmennusratkaisuja, joilla yksilöt pystyvät kehittymään urallaan ja ottamaan käyttöön koko potentiaalinsa. Muutos- ja sopeutustilanteissa valmennamme esimiehiä ja henkilöstöä vahvistamaan muutosvalmiuksiaan. Työsuhteen päättyessä tuemme henkilöstöä työnhaussa ja sijoittumisessa uuteen, mieluisaan työpaikkaan.