Konsultit

Juuso Haromo
Emmi Lamberg
Heidi Yrjä
Piia Karlsson
Eeva Kesäläinen
Jarno Karhu
Sanni Lemetyinen
Oona Criado
Laura Soininen
Roosa Marjanen
Toni Suokas
Joonas Jalonen
Mia Pouhula
Jaro Luoma
Miika Marin
Niina Kronqvist
Vesa Pulkkinen
Niclas Hemtman
Markku Techam
Anu Erkkilä
Alma Rista
Elina Ruha
Emma Montell
Miia Sinkko
Joonas Pikkarainen
Hakijakeskus
Esko Saurio
Päivi Tammilehto
Tiina Venäläinen