Sähköpyöräarvonnan säännöt 2022

1. Arvonnan järjestäjä
ManpowerGroup Oy

2. Alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voi osallistua 8.6.2022–10.7.2022 välisenä aikana. Osallistua voivat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisen tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

3. Palkinnot
Kaikkien keskitettyyn hakijaryhmään rekisteröityneiden kesken arvotaan yksi (1) noin 1.150 € arvoinen Solfer sähköpyörä. Tieto voitosta kerrotaan voittajalle henkilökohtaisesti ja voittajan nimi julkaistaan myös kampanjasivulla. 

4. Arvonnan suorittamistapa ja ajankohta
Arvonta suoritetaan järjestäjän tiloissa, järjestäjän toimesta 11.07.2022.
Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista osallistumisen yhteydessä.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot:
a. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajan ilmoittamaan puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Voiton lunastuksen ajankohta sovitaan voittajien kanssa. Tarkemmat ohjeet toimitetaan voittajille voitosta ilmoittamisen yhteydessä.
b. Mikäli voittajaa ei arvonnan jälkeen tavoiteta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.
c. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa muuhun tavaraan tai muuttaa rahaksi.
d. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa.
e. Järjestäjä vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

6. Tulosten julkistaminen sekä julkisuus
Palkinnon voittajan nimi julkaistaan internetissä osoitteessa: https://www.manpower.fi/tyonhakijat/hakijakampanjat/rekisteroidy-hakijaryhmaan sekä järjestäjän hallinnoimissa sosiaalisen median kanavissa.
Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää, voittaessaan palkinnon arvonnassa, järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Vastanneiden nimi- ja yhteystietoja ei käytetä kilpailun ulkopuolisiin markkinointitarkoituksiin ilman vastaajan lupaa.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen määrää ja arvoa.
Palkintojen voittajat vapauttavat järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi tätä arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookiin. Facebook ei ole myöskään mitenkään vastuussa arvonnasta.

Järjestäjä: ManpowerGroup Oy www.manpowergroup.fi.