Työnhaku, Työhaastattelu

Työnhakija, tässä muutama hyvä kysymys seuraavaan työhaastatteluusi

Muutama Hyvä Kysymys Blogi

Työnhakijoiden markkinat ovat paremmat kuin aikoihin ja hakijoilla on enemmän valinnanvaraa valitessaan työnantajaa. Itselleen sopivan työnantajan valitseminen hyödyttää kaikkia osapuolia.

Työnhakijoiden ja työnantajien roolit ovat vaihtumassa työmarkkinoilla. Yritykset käyttävät paljon aikaa työnhakijoiden arvioimiseen, mutta arvioinnin kaksisuuntaisuus unohtuu helposti. Sinun pitäisi arvioida myös potentiaalisia työnantajia hakiessasi työpaikkaa.

Kun yhä useampi yritys kokee haasteita löytää sopivia osaajia, voit hakijana olla aiempaa valikoivampi työtarjousten osalta, jos omaat työhön tarvittavan osaamisen. Tässä blogissa on muutamia kysymyksiä, joita voit työnhakijana kysyä haastattelijalta helpottaaksesi omaa valintaasi. 

Mikä on tässä asemassa työskentelevän henkilön normaali urapolku?

Esittämällä tämän kysymyksen voit arvioida omaa urapolkuasi nähdäksesi, kuinka kyseinen tehtävä sopii sinulle. Se on myös hyvä tapa saada tietää tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Mitä yrityksessänne arvostetaan?

Parhaiten toimivissa työyhteisöissä on ihmisiä, jotka jakavat samoja arvoja. Jos huomaat läheisessä asemassa olevien kollegojen tai yrityksen johdon omaavan itsellesi ristiriitaisia arvoja, sinun on haastavaa olla tyytyväinen omaan työhösi. Yhtenä esimerkkinä voisi olla työ- ja vapaa-ajan tasapaino: jos arvostat työn ja vapaa-ajan erillään pitämistä, mutta työyhteisö tukee työskentelyä myös vapaa-ajalla, tulevat stressitasosi varmasti nousemaan.

Miten kuvailisit yrityskulttuurianne? 

Voi olla lähes mahdotonta kuvata, mitä tapahtuu päivittäin dynaamisessa työympäristössä. Tahdot kuitenkin varmasti ymmärtää kyseisen yrityksen kulttuuria, jotta voisit määrittää sen sopivuuden omalla kohdallasi. Pidetäänkö työpaikalla paljon palavereita? Toteutuuko päivittäinen viestintä ylhäältä alas vai alhaalta ylös? Onko työpaikka sosiaalinen ympäristö niin työajalla kuin sen ulkopuolellakin? Pyrkimällä hahmottamaan yrityksen kulttuuria saat itsellesi kokonaiskuvan, joka auttaa arvioimaan omaa sopivuuttasi työyhteisöön.

Missä näette yrityksenne olevan tulevaisuudessa? 
Nykyajan nopeasti muuttuvassa työmaailmassa yrityksen pitkä elinkaari ei koskaan ole taattu. On kuitenkin todennäköistä, että yrityksellä on jonkinasteinen visio omasta tulevaisuudestaan. Tämän kysymyksen tulisi selvittää, millaiset pitkän tähtäimen suunnitelmat yrityksellä on; samalla saat lisää tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista.

On tärkeä muistaa, että työnhakijalla on aivan yhtä suuri oikeus arvioida ja vertailla työnantajia, kuin työnantajilla on arvioida hakijoita. Kun kukaan ei toimi sokkona, on paljon todennäköisempää, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.


Alkuperäinen artikkeli on julkaistu yrityksemme uramuutospalveluihin erikoistuneen Right Managementin sivustolla.