Janika Tasala Urasuunnittelu

Alanvaihto on mahdollista aikuisenakin – rekrytointikonsultti antaa parhaat vinkit

Rekrytointikonsultti Esko Saurio

Manpowerin kokenut rekrytointi- ja henkilöstöresursointikonsultti Esko Saurio vastaa kysymyksiin sekä antaa ohjeet ja vinkit aikuisille alan- ja ammatinvaihtajille. Yli viisikymppisinä vaihtoivat alaa myös konsultin molemmat vanhemmat.  

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kun tavoitteena on alanvaihto?

– Liikkeelle kannattaa lähteä korvien välistä ja pohtia, mikä on syy ammatin- tai alanvaihdolle. Osa meistä haluaa vaihtaa toimialaa, jolloin jatketaan palkansaajana, tai halutaan siirtyä eri tehtäviin nykyisen toimialan sisällä. Osalla on ollut pitkäaikaisena haaveena yrittäjyys, Esko Saurio vastaa.

Saurio painottaa, että itseltään kannattaa kysyä, miksi on vaihtamassa alaa ja onko myös valmis tekemään työtä sen eteen. Alanvaihto vaatii paljon.

Alanvaihto vaatii suunnitelmallisuutta, sillä siirtyminen täysin uudelle alalle on iso hyppäys. Se vaatii ennen kaikkea henkisiä voimavaroja, mutta useimmiten myös taloudellisia resursseja.
– Varmista, että saat alanvaihdolle tarpeeksi tukea. Varsinkin jos olet perheellinen, ota selville, tukeeko myös puolisosi alanvaihtoa. Arki ei nytkähdä samalla sekunnilla sellaiseksi kuin se on ollut.

Rekisteröi CV:si ja katso kaikki avoimet työpaikat

Mitkä ovat yleisimmät syyt alanvaihtoon?

Syitä alanvaihtoon Saurio listaa useita.

Elämäntilanne
Elämän kriisit ovat työntövoima uusille urille. Elämäntilanteen muuttuminen esimerkiksi parisuhteen päättyessä saa monet miettimään omaa elämäänsä uusiksi. Tällöin aletaan rakentamaan “uutta elämää” ja samalla vaihtuu myös entinen työ.

Huono työtilanne
Toimiala on muuttumassa toisenlaiseksi, eikä työtilanne alalla ole hyvä. Korona ravisteli ravintola- ja tapahtuma-alaa, jolloin alanvaihto tuli monelle ajankohtaiseksi. Myös irtisanominen nykyiseltä alalta saa miettimään ammatinvaihtoa.

Motivaatio
Tyypillinen syy uranvaihdolle on, että henkilökohtainen motivaatio ei enää riitä. Saatetaan kaivata jotain muuta tai haetaan elämälle merkityksellisyyttä.
– Elämän merkityksellisyyden hakeminen voi olla vahva voimavara. Jos kokee, että toisenlainen työ auttaisi löytämään itsensä paremmin, motivaatio yleensä nousee uudelle tasolle, jotta jaksaa tehdä työuran loppuun mielekästä työtä, Saurio kertoo.

Kuormittavuus ja terveys
Nykyinen työ on muuttunut raskaaksi ja kuormittavaksi. Esimerkiksi vuorotyö saattaa olla sysäys ammatinvaihtoon, jos työ on henkisesti tai fyysisesti liian raskas tai se ei sovi yhteen perheentilanteen kanssa.

Selkävaivat, allerginen nuha, astma tai ihottuma ovat yksinkertaisia syitä, jolloin siirrytään uuteen ammattiin.


Palkka
– Myös huono palkkataso kannustaa vaihtamaan uuteen ammattiin, mutta myös puhdas uteliaisuus.

Kannattaako alanvaihto vielä viisikymppisenä tai sen jälkeen?

– Alanvaihto kannattaa, jos se on hyvin suunniteltu ja motivaatio riittää. Minulla on hyviä esimerkkejä lähipiiristä. Molemmat vanhempani vaihtoivat uraa yli viisikymppisinä, ja molemmat onnistuivat siinä hyvin.

Saurio muistuttaa, että ammatinvaihto ei aina tarkoita uudelleen kouluun menemistä. Yleistä on etäopiskelu, joka tapahtuu työn ohella omaan tahtiin. Saurio muistuttaa myös valmennuksista, joilla osaamista pystyy täydentämään.

Milloin alanvaihto ei kannata?

– Jos alanvaihto on huonosti suunniteltu, omat resurssit ovat riittämättömät tai jos läheisten tuki puuttuu. Alanvaihto on iso asia. Jos oma talous ja kestävyys eivät siihen aina riitä, kuti jää niin sanotusti piippuun. Tällöin voi pahimmassa tapauksessa jäädä ilman työtä ja toimeentuloa.

Miten voi kokeilla uutta ammattia?

Saurio vinkkaa, että uudelle alalle kouluttautumisen yhteydessä järjestettävät harjoittelujaksot ovat hyviä näytönpaikkoja, jotka kannattaa hyödyntää tehokkaasti.
– Kannattaa verkostoitua jo silloin, kun yritykselle tehdään harjoitustöitä. Näiden kautta on mahdollista antaa potentiaaliselle työnantajalle näyttöjä.

Uravalmennusten yhteydessä tehdään soveltuvuusarvioita, jotka paljastavat potentiaalin uudelle uralle. Verkostoitumisen yhteydessä kannattaa suunnitella harjoittelupaikan työnantajan kanssa sisäänajoprosessia, joka sisältää erilaisia oppimisjaksoja.

Palkallinen harjoittelu, oppisopimus, opintovapaa sekä henkilöstövuokraus ovat erinomaisia väyliä uudelle uralle.
– Tärkeintä on löytää optimaalinen kanava, jonka kautta pääsee uuteen alkuun.

Maltti on kuitenkin valttia, kun aikuisena harkitsee alanvaihtoa.
– On suotavaa kokeilla ennen kuin syöksyy täysillä uuteen, Saurio muistuttaa.

Rekisteröi CV:si ja katso kaikki avoimet työpaikat