Uravinkit, Työmarkkinoiden trendit

Kuinka täytät työmarkkinoiden kysytyimpien roolien osaamisvaatimukset?

Kysytyin Osaaminen 1137x448px
ManpowerGroupin selvityksen mukaan myyjät, projektipäälliköt, IT-osaajat, toimistotyöntekijät ja talousanalyytikot ovat työmarkkinoiden kysytyimpien roolien joukossa. Nämäkin roolit ovat kuitenkin muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon. Ja muutos etenee, mikä merkitsee nykyisten taitojen ajantasaistamista ja kokonaan uuden osaamisen hankkimista. Tässä sinulle muutamia vinkkejä, kuinka täytät roolien edellyttämät osaamisvaatimukset ja säilytät kilpailukykysi työmarkkinoilla.

Kilpailuta työnantajia

Työnantajille tehdyn kyselyn mukaan suurin syy osaajapulaan on hakijoiden puute. Työntekijöille- ja hakijoille tämä on mahdollisuus testata työmarkkinoita ja hakea tehtäviä paremman ansion toivossa, vaikka he olisivatkin tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. Osaajapulan takia työnantajat ovat valmiimpia maksamaan enemmän saadakseen osaavaa henkilöstöä.

Hanki tarvittavaa koulutusta

Kyselyyn vastanneista työnantajista lähes viidesosa kertoi, että heille hakeneista työnhakijoista usealta puuttuu tehtävässä tarvittavaa kovaa osaamista, joka on ratkaiseva työssä onnistumisen kannalta. Nopeasti muuttuvassa maailmassa todellisuus on se, että työntekijät tarvitsevat jatkuvaa koulutusta, joka voi olla esimerkiksi verkkokursseja ja sertifiointiin tähtääviä ohjelmia. Oppimiskyky (eng. learnability) on ratkaisevassa asemassa, jotta henkilö kykenee pitämään kovan osaamisensa ajan tasalla.

Älä unohda pehmeitä taitoja

Kovilla taidoilla on tällä hetkellä enemmän kysyntää, mutta pehmeät taidot tuovat tulosta pitkällä aikavälillä. Joka kymmenes työnantaja koki pehmeiden taitojen puuttumisen syyksi osaajapulaan. Kyky johtaa projekteja, tehdä yhteistyötä, esiintyä sekä muut inhimilliset taidot tulevat aina olemaan ajankohtaisia. Mitä pehmeitä taitoja sinun kannattaa kehittää? Lue tästä lisää toisessa blogissamme. 

Oman organisaation koulutusmahdollisuudet

Torjuakseen osaajapulaa työnantajat ovat alkaneet kehittää ja kouluttaa henkilöstöään. Vuonna 2018 54 % työnantajista aikoi sijoittaa erilaisiin opiskelualustoihin ja kehitystyökaluihin. Vuonna 2014 vastaava luku oli vain 20 %.

Digiaikakaudella työllistyminen voi olla kiinni taitojen kehittymisestä, sillä jopa kaikkein perinteisimmissäkin rooleissa joudutaan omaksumaan uusia teknologioita. Tämä on oiva mahdollisuus niille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja kokeilla uusia mahdollisuuksia.