Hakijat ovat myös kuluttajia - Kokemukset työnhausta vaikuttavat ostopäätöksiin

Työnantajabrändi ja kuluttajabrändi ovat toisistaan erottamattomia. Nykyajan työmaailmassa ihmiset haluavat muutakin kuin pelkän työpaikan. He haluavat luoda arvoa, tehdä valintoja ja saada räätälöityjä ratkaisuja uransa kehittämiseen. Jos työnantajat tarkastelisivat rekrytointiprosessiaan mahdollisuutena kehittää suhteita potentiaalisten asiakkaiden kanssa, oltaisiin jo toisenlaisessa näkökulmassa. Yritys voi luoda luottamusta ja uskollisuutta, mikä tulee lopulta näkymään myös tuloksessa.

ManpowerGroupin työnhakijoiden teknologiamieltymyksiä käsittelevän tutkimuksen toisessa osassa pohditaan seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä ovat negatiivisen hakijakokemuksen vaikutukset ostopäätöksiin?
  • Minkä tyyppiset kielteiset kokemukset ovat kaikkein haitallisimpia?

Tulokset ovat selkeitä. Positiivinen hakijakokemus vaikuttaa myönteisesti ihmisten päätöksiin ostaa organisaation tuotteita tai palveluita. Myös tyytyväiset asiakkaat suosivat työnhaussaan yrityksiä, joiden tuotteita he käyttävät. 

Tulokset myös osoittavat, että hakijakokemuksen vaikutukset eivät rajoitu pelkästään henkilöstöhallintoon, vaan niillä on suora yhteys brändiin ja viime kädessä yrityksen tulokseen. Tämä tarjoaa myös HR:lle hyvän mahdollisuuden osoittaa sen tärkeä liiketaloudellinen rooli – tyytyväinen työnhakija on todennäköisemmin samalla ostaja.

Työnhakijat jakavat negatiivisia kokemuksiaan työnhausta nopeasti muille ihmisille sosiaalisen median kautta. Ihmiset myös mittaavat kokemustaan työnhakijana samoilla kriteereillä kuin esimerkiksi vieraillessaan verkkokaupassa.

Yritysten tulisi kohdistaa energiaansa ja resurssejaan hakijakokemukseen vähintään yhtä paljon kuin ne kohdistavat resursseja asiakaskokemukseen. Lataa raportti lukeaksesi lisää!

               Tekijät, jotka vaikuttavat kielteisimmin työnhakijoiden ostopäätöksiin

Tutkimuksesta:

Tutkimuksessa haastateltiin 18 000 työnhakijaa 24 maasta, ikäryhmästä 18-65 vuotiaat. Haasateltavat kertoivat, millaista kokemusta he kaipaavat hakiessaan töitä. Kyselyyn osallistuneet maat ovat: Intia, Malesia, Brasilia, Kolumbia, Singapore, Puola, Italia, Argentiina, Yhdysvallat, Meksiko, Keski-Amerikan maat, Espanja, Peru, Norja, Iso-Britannia, Australia, Ruotsi, Portugali, Ranska, Saksa, Paraguay, Uruguay, Tsekki, Kanada ja Japani.