Vuokratyö ratkaisee yllättäen tulleen työvoiman lisätarpeen

Vuokratyö on vakiinnuttanut asemansa työmarkkinoilla ja tarjoaa hyvän vaihtoehdon perinteiselle rekrytoinnille etenkin silloin, kun yrityksellä on tarve saada toimintaansa lisää joustavuutta. Työnantajana Manpower noudattaa lakeja ja työehtosopimuksia sekä eettisiä sääntöjä, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. ManpowerGroup on Henkilöstöpalvelualan (HELA) jäsenyritys ja noudattaa liiton toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita.

Manpower auttaa löytämään osaajat vakituisiin, määräaikaisiin tai projektiluonteisiin tehtäviin. 

Yleisintä vuokratyövoiman käyttö on

 • asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä

 • taloushallinnossa

 • kaupan alalla

 • myynti- ja markkinointitehtävissä sekä 

 • erilaisissa IT-tehtävissä. 

Vuokratyövoimaa käytetään myös julkisella sektorilla, seurakunnissa, säätiöissä ja järjestöissä.

Lataa vuokratyöopas

Vuokratyö on Manpowerin ydinosaamista

Työvoiman vuokraus varmistaa toiminnan jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa. Poissaolot, sijaisuudet, määräaikaiset projektit, iso tilaus tai ruuhkahuiput ovat tilanteita, jolloin osaavalle henkilöstölle tulee yllättäen lisätarvetta. 

Ydinosaamiseen keskittyminen onnistuu parhaiten, kun jättää työntekijöiden etsimisen ja valikoimisen alan ammattilaisille. 

Manpower toimii vuokratyöntekijän työnantajana, joten henkilö tekee työsopimuksen Manpowerin kanssa. Töitä työntekijä tekee asiakkaamme osoittamassa paikassa. 

Manpower on vuokratyöntekijän työnantaja, joka huolehtii

 • työsopimuksesta työntekijän kanssa 

 • työntekijän palkanmaksusta

 • lomakorvauksista

 • sairausajan palkasta sekä 

 • kaikista muista työnantajalle kuuluvista velvoitteista. 

Asiakkaamme tehtäväksi jää vain  

 • työntekijän ohjaus ja opastus sekä 

 • työn valvominen.


Lue lisää: UKK eli usein kysytyt kysymykset vuokratyöhön liittyen

Työntekijän ”vuokraaminen” on suoraa rekrytoimista joustavampi ja edullisempi vaihtoehto. Jos yritykselle tuleekin työntekijälle pysyvä tarve, on vuokratyö erinomainen tapa siirtää henkilö vakituiseen työsuhteeseen yrityksen omalle palkkalistalle.

Vuokratyö lisää joustavuutta

Asenteet vuokratyön käyttöön ja tekemiseen ovat muuttuneet työn murroksen mukana. Työnantajat ovat oppineet näkemään sen mahdollisuudet: jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyettävä lisäämään tai sopeuttamaan henkilöstön määrää kysynnän mukaan.

Työntekijän ja työnantajan kannattaa varmistua, että vuokratyöyritys on Henkilöstöpalveluyritysten liiton auktorisoima toimija. Vain tällainen vuokratyöyritys on sitoutunut hoitamaan rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. 

Näin löydät työntekijän nopeasti

Pikaoppaasta löydät muutamia yleisimpiä vuokratyöhön liittyviä kysymyksiä, jotka yleensä askarruttavat asiakkaitamme sekä lyhyet vastaukset näihin kysymyksiin.

Oppaasta selviää:

 • Vuokratyön perusteet: mitä, missä, milloin?

 • Millainen on vuokratyön rekrytointiprosessi

 • Kuinka henkilöstö- ja asiakaskokemus varmistetaan vuokratyössä

 • Millaiset ovat vuokratyön kustannukset

 • Mitä vastuita vuokratyöhön liittyy

Lataa pikaopas 

Manpower toimii vastuullisesti lakeja noudattaen

Manpower on Henkilöstöpalvelualan (HELA) jäsenyritys. Manpower noudattaa lakeja sekä yhdenvertaisuuden, tasapuolisuuden, tasa-arvoisuuden sekä toisen kunnioittamisen periaatteita. Vuokratyöntekijälle maksetaan esimerkiksi vähintään yleisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työntekijälle kertyy vuosilomia vuosilomalain mukaan. 

Työnantajana Manpowerin toimintaan liittyy taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu. Olemme sitoutuneet liiketoimintamme eettisiin periaatteisiin ja asettaneet toiminnallemme korkeat vaatimukset suhteissamme kaikkiin sidosryhmiimme. 

Vastuullinen liiketoiminta edistää ManpowerGroupin johtavaa asemaa, joka tekee konsernista houkuttelevan työnantajan, turvallisen liikekumppanin sekä luotettavan yhteiskunnallisen vaikuttajan.

Työntekijät, lainsäätäjä, asiakkaat ja sijoittajat odottavat, että Manpower noudattaa toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita sekä panostaa hyvään hallintotapaan. Näin me myös teemme.