Vuokratyö

Vuokratyö on vakiinnuttanut asemansa työmarkkinoilla ja tarjoaa hyvän vaihtoehdon perinteiselle rekrytoinnille etenkin silloin, kun yrityksellä on tarve saada toimintaansa lisää joustavuutta ja nopeaa toimintakykyä.

Sopiiko vuokratyöntekijän palkkaaminen yritykselleni?

Vuokratyötä käytetään useimmilla toimialoilla; yleisintä vuokratyövoiman käyttö on teollisuuden tuotantotehtävissä, asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä, taloushallinnossa, kaupan alalla, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä erilaisissa IT-rooleissa.

Työvoiman vuokraus varmistaa toiminnan jatkuvuuden monenlaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi poissaolot, sijaisuudet, määräaikaiset projektit tai alan ruuhkahuiput ovat tilanteita, jolloin osaavalle henkilöstölle voi tulla yllättäen lisätarvetta. Yritys voi tyypillisesti myös tarvita lisätyövoimaa vain osa-aikaisesti, esimerkiksi muutaman päivän kuukaudessa tai joitakin tunteja viikossa. Vuokratyöntekijän palkkaus on joustava vaihtoehto, joka mahdollistaa määräaikaisen, jatkuvan, kokoaikaisen tai osa-aikaisen työvoiman, kulloisenkin tarpeen mukaan.

Blogi: 5 syytä miksi vuokratyötä kannattaa käyttää

Vuokratyön murros

Asenteet vuokratyön käyttöön ja tekemiseen ovat muuttuneet työn murroksen mukana. Työnantajat ovat oppineet näkemään sen mahdollisuudet ja hyödyt: jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä on kyettävä lisäämään tai sopeuttamaan henkilöstön määrää kysynnän mukaan. Samalla vuokratyön käytöstä on muodostunut yksi nopea, tehokas ja edullinen kanava hankkia osaavaa henkilöstöä ja sitten vakinaistaa heidät omille palkkalistoille.

Vuokratyö herättää aika ajoin keskustelua puolesta ja vastaan. Kun työntekijä tai työnantaja valitsee vuokratyöyritystä, kannattaa varmistua, että se on Henkilöstöpalveluyritysten liiton auktorisoima toimija, joka on sitoutunut hoitamaan rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.