Hyvä työnhakija ja asiakas – palvelumme toimivat normaalisti – lue lisää

Asiakaskertomukset

Lue miten asiakkaamme ovat ratkaisseet resursointiin liittyviä haasteita omissa organisaatioissaan:

Muutos hallitusti ja henkilöstöä kunnioittaen

Suuri osa yrityksistä joutuu jossain vaiheessa muutostilanteisiin. Vuonna 2015 Aditro oli tilanteessa, jossa YT-neuvotteluilta ei voitu välttyä. Alusta saakka oli selvää, että vaikeassa tilanteessa noudatetaan Aditron ”Human Touch” -arvoa, jolloin ihmisen ja yksilön kunnioittaminen ovat keskiössä. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun vaikeatkin tilanteet hoidetaan asiantuntevasti, ja kaikille muutoksessa mukana oleville tarjotaan ohjeita, tukea ja suuntaviivoja tulevaisuuteen. Right Managementin ohjelmassa nämä näkökohdat toteutuivat yli odotusten.

”Right Managementin toteuttama esimiesvalmennus koettiin erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Se valmensi suoraan todellisiin tilanteisiin, saimme käytännön työkaluja. Selkeän struktuurin lisäksi erinomaista palautetta tuli tarkkaan määritellyistä vastuista, ja tiesimme koko ajan, kuka tekee, mitä ja milloin.”

Merja Vehmainen, HR Manager, Aditro


Henkilöstövuokrauksesta apua kapasiteettivaihteluihin

Henkilöstövuokrauksesta apua kapasiteettivaihteluihin


Kun kapasiteettivaihtelua on paljon, henkilöstön vuokraaminen on omaa resursointia helpompi ja 
nopeampi tapa varmistaa, että tilaukset tulevat tehtyä ja asiakkaat saavat odottamaansa palvelua. Henkilöstövuokraus on myös hyvä tapa tutustua puolin ja toisin – tekijän osaaminen ja soveltuvuus 
tiimiin tulevat käytännössäkin todennettua, samoin molempien osapuolten sitoutuminen toisiinsa.

ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitu vuonna 1983 perustettu Trafomic toimii Raisiossa noin 50 alan 
ammattilaisen voimin. Perheyritys on käyttänyt Manpowerin henkilöstövuokrausta kokoonpano-
työntekijöiden rekrytoinnissa.

"Manpower on näyttänyt osaamisensa myös kokoonpanotyöntekijöiden löytämisessä.  Yhteistyön onnistumisen kannalta on ollut tärkeää, että Manpower on kunnolla perehtynyt toimintakulttuuriimme ja työyhteisöömme.  Yhteyshenkilömme on nopeasti oppinut meidän tekemisemme ja toimintatapamme, ja olemme saaneet juuri meille sopivia tekijöitä.”

Jouni Lindroos, Tehtaanjohtaja, Trafomic Oy


Asiakasnäkökulma: lopputuloksen laatu ratkaisee

Vuorenmaa Yhtiöt tunnetaan koko Suomessa laakereiden, voimansiirron ja muiden teknisten tuotteiden 
luotettavana toimittajana. Vakaata pohjalaista perheyritystä luotsaa jo kolmas sukupolvi. Yhtiön menestyksen 
perusta on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Asiakkaat pidetään tyytyväisinä laajalla tuotevalikoimalla, 
korkealla laadulla ja hyvällä palvelulla. 

"Vielä muutama vuosi sitten teimme rekrytointia omin voimin", kertoo yhtiön toimitusjohtaja Tapio Rauhala. "Kun oma henkilöstöammattilainen ja oikeanlaiset hakijaverkostot kuitenkin puuttuivat, totesimme, että meidän on järkevämpää keskittyä henkilöstön kehittämiseen kuin sen etsimiseen ja valintaan. Manpowerin rekrytointipalvelut osoittautui oikeaksi ratkaisuksi: rekrytointia työkseen tekevät konsultit hallitsevat menetelmät ja oikeanlaiset kandiverkostot."

Tapio Rauhala, Toimitusjohtaja, Vuorenmaa Yhtiöt Oy 


K-raudalla arvostetaan uutta osaamista ja oikeanlaista asennetta

Meille jokainen henkilövalinta on tietysti tärkeä ja iso investointi”, sanoo kauppias Joakim Forss Vaasan K-raudasta. "Kun teimme hakuja itse, sidoimme usein omat avainhenkilömme haku- ja haastatteluprosesseihin. Se vei liiaksi aikaa ja oli poissa muusta tekemisestä."

"Haluamme edelleen varmistaa, että investointipäätökseen johtava pohjatyö on tehty perusteellisesti ja siksi teemme nyt yhteistyötä rekrytoinnin ammattilaisten kanssa.  Manpower ymmärsi nopeasti, minkälaista profiilia etsimme rekrytoinneissamme, joten yhteistyöhön oli helppo ryhtyä.

Meille on ollut myös tärkeää, että saamme hakijoita uusista kohderyhmistä. Laajojen verkostojensa, kattavan hakijarekisterinsä sekä monipuolisten hakukanaviensa ansiosta Manpowerin asiantuntijat ovat onnistuneet tavoittamaan juuri oikeanlaisia hakijoita. Meiltä on vapautunut aikaa muuhun työhön, mm. perehdytykseen ja tuote- ja palvelutuntemuksen lisäämiseen.

Manpowerin asiantuntijat ovat tutustuneet työtehtäviin ja työyhteisöön paikan päällä. Asiakasvastaava pitää haku- ja valintaprosessin langat taitavasti käsissään, ja saamme koko ajan sopivasti tietoa siitä, miten asiat etenevät. Henkilövalinnat ovat osuneet nappiin, ja olemme saaneet haluamaamme osaamista ja asennetta.  Manpowerin lupaama ’perfect match’ on K-raudan osalta toteutunut hienosti joka suhteessa."

Joakim Forss, Kauppias, K-rauta Vaasa / J. Forss Oy/Ab

Henkilöstövuokrauksella rekrytointi kerralla kuntoon 

Kun Kat-Metalin käsittelylaitoksen esimies Lauriina Piippo heräsi uuden toimistosihteerin tarpeeseen edellisen sihteerin työsuhteen päätyttyä ja toimistotöiden pikkuhiljaa kasauduttua, tuttava suositteli kokeilemaan vuokratyöntekijän palkkaamista.

Yhteydenotto Manpoweriin oli luottavainen – Kat-Metalilla uskottiin, että rekrytoinnin ammattilaiset löytävät kyllä heillekin sopivan työntekijän. Prosessi etenikin yhteydenoton jälkeen varsin vauhdikkaasti, ja he saivat valitun kandidaatin henkilötiedot tutkailtavaksi.

Vuokratyöntekijän palkkaaminen on helpottanut Kat-Metalin hektistä arkea hallinnollisen työn vähentyessä, kun Manpower hoitaa kaikki vuokratyöntekijän työnantajavastuut. Yhteistyö Manpowerin kanssa on ollut sujuvaa, ja esimerkiksi pienet eroavaisuudet Kat-Metalin ja Manpowerin työaikakäytännöissä on hoidettu yhteisellä sopimuksella. Yrityksen kasvaessa Kat-Metal harkitseekin hyödyntävänsä henkilöstövuokrausta tuleviin rekrytointeihin. 

"Olen itse varsin käytännönläheinen ihminen, eikä paperien pyörittely ole minulle mielekästä puuhaa. Manpowerilta saamani kuvaus valitusta kandidaatista kuulosti heti todella lupaavalta, ja halusimme hänet vielä vierailemaan paikan päällä. Kun Johanna sitten tuli käymään, tuli heti fiilis, että voisitko aloittaa vaikka saman tien! Manpower onnistui rekrytoinnissa todella hyvin, ja olemme kaikki olleet erittäin tyytyväisiä Johannaan ja hänen työskentelyynsä. Kaikki toimistolla on muuttunut parempaan suuntaan!" 

Lauriina Piippo, Käsittelylaitoksen esimies, Kat-Metal Oy

Kat-Metal Oy on tervajokelainen kierrätysalan yritys, jonka päätoimialana on jalometallipitoisten materiaalien, kuten katalysaattoreiden ja elektroniikkaromun, kierrättäminen.


Myynnillisiä profiileja moneen eri rooliin 

Manpowerin ja kansainvälisesti tunnettuja kosmetiikkamerkkejä maahantuovan, markkinoivan ja myyvän Nordic Cosmeticsin yhteistyö sai alkunsa rekrytointiyhteistyöstä. Nordic Cosmeticsin omalta henkilöstöltä kului liikaa aikaa ja resursseja myynnillistä työtä tekevien konsulenttien ja tuote- ja myyntipäälliköiden löytämiseen sekä heidän myynnillisen potentiaalinsa tunnistamiseen.

Manpower valikoitui Nordic Cosmeticsin rekrytointikumppaniksi ennen kaikkea hyvän maineensa ansiosta. Manpowerin tiedettiin hoitaneen saman alan rekrytointeja aiemmin menestyksekkäästi, ja tuntemus kosmetiikka-alalla vaadittavista osaajaprofiileista oli vahva.

Manpowerin laaja kosmetiikka-alan osaajapooli takaa rekrytoinneissa sen, että avoinna oleviin tehtäviin on löydetty kaikista parhaat ja myynnillisimmät tekijät. Myynnillisyyden tunnistamisessa on panostettu yhteistyössä alusta lähtien ennen kaikkea rekrytointivaiheeseen, jossa haastattelun tukena on käytetty erilaisia soveltuvuusarviointeja. Niillä on mitattu kandidaattien osaamista sekä persoonallisuuteen liittyviä myynnillisyyden tunnusmerkkejä.

“Myynnillisyys voi roolista riippuen tarkoittaa montaa eri asiaa; esimerkiksi konsulentilla ulospäinsuuntautuneisuutta ja tuotepäälliköllä puolestaan analyyttisyyttä. Manpower on onnistunut tunnistamaan tarvitsemamme profiilit hyvin, minkä ansiosta olemme pystyneet luottavaisin mielin uskomaan rekrytoinnin heidänkäsiinsä.”

Henna Heusala, Business Unit Director, Nordic Cosmetics Ltd Oy