Vuokratyö on hyvä väylä myös vakituiseen rekrytointiin – Try & Hire

Yhä useampi työsuhde alkaa nykyisin vuokratyösuhteena, mutta jatkuu myöhemmin yrityksen omalla palkkalistalla. Vuokratyösuhde voi toimia tietynlaisena pidennettynä koeaikana, ja sopivan hetken tullen vuokratyöntekijä voidaan rekrytoida. Tätä kutsutaan Try&hire -malliksi.

Try&hire -mallissa vuokrayritys toimii työntekijän juridisena työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista, esimerkiksi työterveyshuollon järjestämisestä ja palkanmaksusta sekä työsuhteen hallinnollisesta työstä. Tämän ansiosta try&hire on rekrytointimallina varsin joustava ja tuo lisää ketteryyttä rekrytointiin.

Try&hire on hyvä tapa tutustua puolin ja toisin – tekijän osaaminen ja soveltuvuus tulevat käytännössä todennettua, samoin molempien osapuolten sitoutuminen toisiinsa.

Try&hire -mallia hyödynnetään yleisesti sekä teollisuuden että logistiikan toimialoilla. Hyväksi havaittu vuokratyöntekijä halutaan usein rekrytoida omille palkkalistoille siinä vaiheessa, kun tilanne on suotuisa vakituiselle rekrytoinnille.

Lue lisää try&hire -mallista blogistamme: Palkkaisinko vuokratyöntekijän?

Tarvitsetko työntekijän projektia varten?

Kun kyseessä on projekti, työvoiman tarve tiedetään määräaikaiseksi jo etukäteen. Tämä on tyypillistä teollisuuden alalla suurten tilausten vaatimien valmistusprojektien yhteydessä, ja logistiikan aloilla esimerkiksi joulusesongin aikaan.

Etenkään kansainvälisissä yrityksissä henkilöstön pääluvun kasvattaminen ei aina tule kyseeseen, jonka vuoksi projektityöntekijöiden löytäminen voi osoittautua haastavaksi. Tällöin vuokratyöntekijän palkkaaminen voi olla tehokas ratkaisu.

Vuokratyöntekijän palkkaaminen ei rasita yrityksen omia henkilöstökuluja, koska hänen juridinen työnantajansa on työvoimaa vuokraava yritys. Tämän ansiosta käyttäjäyritys myös maksaa ainoastaan tehdyistä työtunneista, eikä esimerkiksi sairaspoissaolopäivistä tule kustannuksia. Henkilöstökulujen sijaan vuokratyöntekijän palkkaaminen näkyykin käyttäjäyrityksen kulurakenteessa ostettuina palveluina.

Lue lisää blogistamme: Mitä vuokratyö maksaa – ja mistä hinta muodostuu?