Ulkoistettu asiakaspalvelu

Erinomaisia asiakaskokemuksia kaikissa kanavissa

Haluatko varmistaa asiakkaidesi tyytyväisyyden ja asiakaskohtaamisten arvon? 
Tyytyväiset ja sitoutuneet asiakkaat ratkaisevat yrityksen menestymisen. Kovenevassa kilpailussa tärkeimmiksi erottautumistekijöiksi nousevat ensiluokkainen asiakaspalvelu ja asiakaskokemus. Ulkoistettu asiakaspalvelu Manpowerin palveluna tuo käyttöösi monipuolisen kokemuksen ja kovan ammattitaidon sekä kustannustehokkaat toimintamallit. Kun me huolehdimme asiakaspalvelusta, sinä voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Asiakaspalvelun ulkoistaminen

Asiakaspalveluun kohdistuvat odotukset kasvavat ja monimutkaistuvat nopeasti. 
Kun yritykset suunnittelevat liiketoimintaansa, niiden pitää osata huomioida sekä digitalisoitumisen että monikanavaisuuden edellyttämät muutokset asiakaspalvelunsa järjestämisessä. Yhä useammin tähän liittyy myös tarpeita investoida muuttuvaan teknologiaan.

Ostaja tekee valintojaan nopeasti – toimittajat kilpailevat yhä useammin käyttäjäkokemuksella ja asiakaspalvelun laadulla, joka etenee saumattomasti palvelukanavasta toiseen. Onnistuneet – ja varsinkin epäonnistuneet asiakaskohtaamiset – jaetaan reaaliaikaisesti sosiaalisessa mediassa. Yrityksen brändi ja maine ovat jatkuvan arvioinnin kohteena. Ylivertaisella asiakaspalvelulla ja ajantasaisilla ratkaisuilla asiakasuskollisuutta voidaan paitsi ylläpitää myös kehittää.

Blogi: Asiakaspalvelun kehittäminen - vaikuttajien parhaat vinkit

Miksi ulkoistettu asiakaspalvelu?

Lunastamme lupauksemme asiakasyrityksillemme yli neljä miljoonaa kertaa vuodessa! 
Toimimme kumppanina, joka kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa. Kymmenessä vuodessa olemme kasvaneet Suomen suurimmaksi contact center -toimijaksi. Pystymme skaalautumaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Integroidumme joustavasti yrityksen omaan toimintaympäristöön tai toimitamme ulkoistetun asiakaspalvelun avaimet käteen -periaatteella monikanavaisessa digitaalisessa asiakasympäristössä.

Kaikkea toimintaamme ohjaavat tavoitteet, jotka sovimme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Ennakoimme, mittaamme, seuraamme ja analysoimme tekemistämme ja palveluitamme jatkuvasti. Haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset ja kehittää uusia, asiakasta hyödyttäviä toimintamalleja. 

Kun valitset asiakaspalvelun ulkoistuskumppaniksi meidät, yritykselläsi on läpinäkyvyys sen tärkeimpään pääomaan: asiakkaaseen. Yhteistyö kanssamme on läpinäkyvää ja mitattavaa sekä yrityksellesi lisäarvoa tuottavaa. Se näkyy myynnin kasvuna, asiakaskokemuksen parantumisena sekä palvelun laadun jatkuvana kehittämisenä.