Globaali tutkimus: Uuden sukupolven työn suosio kasvaa - miksi?

Osaamistarpeet muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Yritysten on löydettävä osaajia uusista lähteistä ja tehtävä hartiavoimin töitä työntekijöidensä kehittämiseksi ja sitouttamiseksi. Sitouttaminen vaatii ajantasaista tietoa – mitä ihmiset oikein haluavat työltään ja miksi?

Osa-aikatyö, vuokratyö, projektityö, määräaikainen työ, freelance-työ, keikkatyö, alustatyö. Nimityksiä uuden sukupolven työlle on monia ja innovatiiviset tavat työskennellä yleistyvät vauhdilla.

Kaikki eivät enää halua tehdä kokoaikatyötä. Sen sijaan yhä useampi haluaa nyt muun kuin perinteisen, kokoaikaisen ja vakituisen, työsuhteen.  

Ihmisten odotukset työelämältä ovat murroksessa. Uuden sukupolven työntekijät tekevät pidempää työuraa ja oppivat uutta entistä nopeammassa syklissä, mutta sen vastapainoksi he tahtovat löytää riittävästi aikaa myös kodille ja perheelle.

Houkuttimena raha, kehittymismahdollisuudet ja omaehtoisuus

Mahdollisuus ansaita enemmän, kehittää osaamistaan ja vapaus päättää omasta ajankäytöstään ovat yleisimmät syyt valita joustava työmalli.

Kaikkiaan 80 % uuden sukupolven töitä tekevistä näkevät työn mahdollisuutena oppia ja käyttää uusia taitoja. Entistä joustavampiin työmalleihin päädytään myös, koska yksityiselämän ja työn välisen raja on muuttunut entistä häilyvämmäksi. Mahdollisuus työn ja kotielämän yhdistämiselle itselle parhaiten sopivalla tavalla houkuttelee niin miehiä kuin naisia.

Kaiken ikäiset kannattavat uuden sukupolven työtä – mutta eri syistä. Lue englanninkielisestä raportistamme, mikä eri ikärymiä motivoi!

Uuden sukupolven työ on globaali ilmiö

Uuden sukupolven työ on globaali ilmiö, mutta kaikkein kiinnostuneimpia uusista työtavoista ollaan kehittyvillä markkinoilla.

Vastahakoisimmin uuden sukupolven töihin suhtaudutaan maissa, joissa on jäykempi työmarkkinalainsäädäntö, paljon ammattiliittoon kuuluvia ja vanheneva työväestö, kuten Saksassa, Alankomaissa ja Japanissa.

Uuden sukupolven töihin tartutaan kaikkein hanakimmin maissa, joissa suuri osuus työllisistä on nuoria työntekijöitä. Erityisesti nuoret 18-24 -vuotiaat millenniaalit ovat kiinnostuneita muista, kuin perinteisistä työsuhteista.

ManpowerGroupin tutkimukseen haastateltiin yli 9 500 ihmistä 12 maassa. Tutkimus selvitti, miten ihmiset haluavat työskennellä, mikä heitä motivoi ja miksi niin moni valitsee uuden tyyppisen, uuden sukupolven työn. Pohjoismaista tutkimukseen osallistui Ruotsi.

NextGen Work! - uusi tutkimus

Mitä työltä halutaan tulevaisuudessa?

Lataa koko raportti (englanniksi)!