Globaali hakijatutkimus: Työnhakijat tiedonjanoisempia kuin koskaan

Globaalin hakijatutkimuksemme mukaan työnhakijoilla on kaksi kertaa enemmän tietoa yrityksen brändistä ennen työnhakuun ryhtymistä, kuin vain vuosi sitten.

Entistä valveutuneemmat hakijat haastavat organisaatiot: miten sammuttaa kasvava tiedonjano? Entä mihin työnhakija perustaa hakupäätöksensä vuonna 2017?

Joustavien työaikojen merkitys kasvussa

Työnhakijoiden arvostukset vaihtelevat eri työmarkkinoilla. Norjalaisille ja ruotsalaisille hakijoille työtehtävä merkitsee enemmän kuin siitä saatava korvaus, joka on globaalisti työnhakijoiden preferenssilistan kärjessä. Myös joustavien työaikojen merkitystyönhakijalle kasvaa jatkuvasti.

Palkkatieto on silti kärkitekijöitä työpaikan vaihtoa suunniteltaessa.  Siksi työnantajien kannattaa viestiä palkkatasosta entistä avoimemmin ja entistä aiemmassa vaiheessa hakuprosessia.

Palkan lisäksi etenkin Y-sukupolven edustajille on tärkeää, että työllä on myös tarkoitus. Siksi yritysten kannattaa keskittyä viestimään yrityksensä visiosta, missiosta ja vastuullisuusteemoista. Y-sukupolven työntekijät janoavat tietoa siitä, kuinka paljon samassa työssä jatkaminen tuo lisää palkkaa, kartuttaa osaamista ja edistää urakehitystä.

Kerro se videolla –  autenttiset sisällöt purevat

Organisaatioiden kannattaa viimeistään nyt kirkastaa oma arvolupauksensa – yrityksen hakijalle tarjoama ainutlaatuinen valikoima etuja, sosiaalisia suhteita ja arvoja. Viestin kiteytys ei kuitenkaan riitä – työnhakija odottavat entistä interaktiivisempia ja visuaalisempia sisältöjä, joissa ilmenee aito yrityskulttuuri. Tarinan uskottavuutta lisää, että kertojana ovat yrityksen nykyiset työntekijät.

Lataa koko hakijatutkimus ja opi kuinka kilpailla parhaista hakijoista! (pdf englanniksi)

Vuonna 2016 toteutettuun globaaliin hakijatutkimukseen vastasi 14 000 työikäistä 19 maassa