Naisjohtajuus - paljon puhetta, mutta vain vähän tekoja?

Naiset johtajina on aihe, joka puhututtaa vuosikymmenestä toiseen. Eikä ihme, sillä naiset edustavat yli 50 % koko maailman työvoimasta, mutta silti johtotason tehtävissä naisten osuus on alle 25 %. Mistä tämä johtuu? Mitä tasa-arvoisemman työyhteisön ja yrityskulttuurin aikaansaamiseksi on tehtävissä? Listasimme seitsemän askelta, joiden avulla johtajat voivat kehittää omaa organisaatiotaan ja yritystään kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Naisjohtajuus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää johtajien asenteita ja ajatuksia koskien naisten tasa-arvoisempaa asemaa johtotehtävissä. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen haastatellut johtajat uskovat, että tasa-arvoisemman työelämän saavuttamiseen kestää vielä keskimäärin 17 vuotta. 

Suurimmaksi esteeksi kehitykselle nähdään vakiintunut mieskeskeinen kulttuuri työelämässä. Tässä on kuitenkin myös suurin kehityksen mahdollisuus, sillä tutkimukseen osallistuneet miesjohtajat tiedostavat, että vallitsevaan tilanteeseen täytyy aikaansaada muutos.

7 askelta tasa-arvoisempaan työyhteisöön 

1. Muutos lähtee sinusta itsestäsi

Jos et itse usko muutoksen tarpeeseen, ei yrityksesi tule onnistumaan keinoista huolimatta. Muutoksen täytyy olla aitoa ja jatkuvaa, muuten sitä pidetään muoti-ilmiönä, joka elää vain hetken. 

2. Muutos on johtajien käsissä - sitä ei voi delegoida

Toimitusjohtajan tulee olla muutoksen esikuva, eikä siirtymistä tasa-arvoisempaan yrityskulttuuriin voi delegoida vain HR-ostaston niskoille. Jotta muutos olisi autenttinen, sen tulee lähteä organisaation ylimmältä tasolta ja näkyä päivittäisissä toiminnoissa. HR voi fasilitoida ja tukea muutosta.

3. Muuta tulokulmaa - kysy mieluummin MIKSI EI?

Yrityksen työntekijöiden seuraajasuunnittelun tulee olla rohkeampaa. Sen sijaan, että toteaisit, että ”hänellä ei ole kaikkea vaadittua kokemusta”, mieti ”mitä voisimme tehdä, jotta tämä toimisi?” Haasta ennakkoasenteita ja perinteistä ajattelua. Jos ajattelemme, että asiat ovat mahdollisia, voimme tehdä niistä mahdollisia.

4. Rekrytoi ihmisiä, jotka arvostavat toisia ihmisiä

Jos rekrytoimme muita arvostavia työntekijöitä, he keksivät tavan tuoda esille jokaisen työntekijän täyden potentiaalin – sukupuolesta riippumatta. He ovat avoimempia strategioille, jotka tukevat työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista käyttämällä mittareina työpanoksen tulosta ja suoritusta, läsnäolon sijaan. He tukevat henkilöstöä suunnittelemaan ja johtamaan uraansa yksilöllisistä lähtökohdista.

5. Edistä muutoskulttuuria esimerkillä - pelkät ohjelmat eivät riitä

Yleiset toimenpideohjelmat eivät toimi. Ne eivät muuta käyttäytymisiä tai paranna tuloksia. Ylemmän johtotason tulee edistää muutoskulttuuria ja tietoista yhdenvertaisuutta omalla käytöksellään. HR voi auttaa johtajia fasilitoimaan muutosta, ja koulutuksella voidaan nostaa tietämyksen tasoa, mutta kulttuurin muutos on johtajien vastuulla.

6. Ole täsmällinen ja selkeä - milloin nainen ja minne?

Pelkkä naistyöntekijöiden määrän lisääminen ei tuo muutosta. Naisia ja miehiä tulisi olla edustettuina kaikilla tasoilla ja kaikissa liiketoiminnoissa. Johtajien tulee tietää tarkkaan, mihin tehtäviin naisia halutaan. Naisten etenemistä on kannustettava ja tuettava ja heille on tarjottava tilaisuuksia hankkia kokemusta ja näyttää kyvykkyytensä.

7. Ota vastuu - aseta mitattavia ja saavutettavia tavoitteita

Yritysmaailmassa puhutaan paljon tuloksista ja saavutuksista. Jokainen rekrytointi ja ylennys voi olla perusteltu, mutta jos ne eivät edistä tasa-arvoisempaa yrityskulttuuria, muutosta ei koskaan tule tapahtumaan. Muutos vaatii suunnittelua ja strategiaa, siihen on varattava aikaa ja sen on oltava kurinalaista tekemistä.

Lue koko raportti englanniksi >

Elokuussa 2015 ManpowerGroup teetätti maailmanlaajuisen tutkimuksen, johon osallistui 222 johtavassa asemassa ja uraputkessa olevaa miestä ja naista, mukaan lukien 72 ManpowerGroupin omaa johtajaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää johtajien asenteita ja ajatuksia koskien naisten tasa-arvoisempaa asemaa johtotehtävissä.