Osaajapulatutkimus 2023:Pula osaajista pahenee entisestään

Osaajapula ei helpotu. Suomalaisista työnantajista 81 % kertoo vaikeuksistaan löytää tarvittavaa osaamista. Viime vuonna vastaava luku oli 70 %. Suomen osaajapula on osa globaalia trendiä.

Osaajapulan taustalla on työn murros, joka on laaja ja monitahoinen ilmiö. Työn murros muuttaa ammattirakenteita, osaamisvaatimuksia ja työympäristöjä sekä vaikuttaa työvoiman saatavuuteen, vaadittavan osaamisen tasoon ja kohdentumiseen korostaen entisestään jatkuvaa oppimista. Koronapandemia kiihdytti muutosta entisestään.

”Osaajapula on suurin uhka suomalaisten yritysten menestymiselle. Ongelma on tiedostettu jo pitkään, mutta toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä", kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola osaajapulatutkimuksen tuloksia.

"Tarvitaan vahvempia toimia, joissa avaintekijöinä ovat kohdennetut, kysyntää vastaavat täydennys- ja uudelleenkoulutusratkaisut, työnteon houkuttelevuuteen ja kannattavuuteen liittyvien kannustinloukkujen poistaminen sekä työperäisen maahanmuuton edistäminen. Lisäksi työhyvinvoinnin ja resilienssin kehittämisellä on tärkeä rooli työviihtyvyyden lisäämisessä ja työperäisen uupumisen ja mielenterveyden haasteiden vähentämisessä.”

Osaajapula alueittain

Pahiten osaajapula jyllää Itä-Suomessa, sitten Etelä-Suomessa ja seuraavaksi Länsi-Suomessa sekä Pohjois-Suomessa.

 • Itä-Suomi 85 %

 • Etelä-Suomi 83 %

 • Länsi-Suomi 79 %

 • Pohjois-Suomi 75 %

Pahiten osaajapulasta kärsivät toimialat

Aloista kuljetus- ja logistiikka, viestintäpalvelut, teollisuus sekä terveydenhoito ja biotieteet kärsivät osaajapulasta pahiten.

 • Kuljetus ja logistiikka 92 %

 • Viestintäpalvelut 91 %

 • Teollisuus 84 %

 • Terveydenhuolto ja biotieteet 80 %

 • Energia-ala 79 %

 • Kuluttajatuotteet ja -palvelut 77 %

 • Tietotekniikka 69 %

 • Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala 66 %


TOP 5 -tehtäväalueet, joiden osaajista on eniten pulaa:

 • 1. IT/Data 25%

 • 2. Tekniikan ala 21%

 • 3. Asiakaspalvelu 19%

 • 4. Myynti ja markkinointi 19%

 • 5. Kestävä kehitys ja ympäristö 17%

TOP 5: Kysytyimmät ns. pehmeät taidot

Vuonna 2023 kärkipaikan työnantajien eniten kaipaamana pehmeänä taitona on ottanut resilienssi ja stressinsietokyky, kun vielä vuonna 2022 oppimiskyky ja uteliaisuus nostettiin arvostetuimmaksi työelämätaidoksi.

TOP 5 pehmeää työelämätaitoa, joista on puutetta:

 • 1.    Resilienssi ja stressinsietokyky (27 %)

 • 2.    Luovuus (25 %)

 • 3.    Aloitekyky (24 %)

 • 4.    Johtaminen ja vaikuttamistaidot (23 %)

 • 5.    Vastuuntunto ja luotettavuus (23 %)


Osaajapula maailmanlaajuista 

Osaajapula ei koske vain Suomea, vaan se on maailmanlaajuinen ongelma. Globaali osaajapula on korkeimmillaan 17 vuoteen. Kolme neljästä työnantajasta maailmanlaajuisesti raportoi, että heillä on vaikeuksia löytää tarvitsemaansa oikeaa osaamista vuonna 2023.

Työnantajat raportoivat ympäri maailmaa vaikeuksista täyttää avoimia työpaikkoja. Eniten osaajista on pula Taiwanissa, Saksassa, Honng Kongissa, Portugalissa ja Puerto Ricossa.

Haluatko lukea lisää?

Tutustu osaajapulatutkimuksen aineistoon Suomessa ja maailmalla.