Vastuullisuus

Kohti kestäviä työmarkkinoita

Haluamme auttaa ihmisiä selviytymään työelämän jatkuvassa muutoksessa. Yhtenä maailman suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä työllistämme vuosittain yli 3 miljoonaa ihmistä, tapaamme miljoonia työnhakijoita ja palvelemme yli 400 000 työnantajaa. Tavoitteenamme on kehittää kestäviä työmarkkinoita toimimalla vastuullisesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Teemme myös työelämän muutostrendejä koskevia tutkimuksia ja julkaisemme raportteja, jotka lisäävät työnhakijoiden, työntekijöiden ja työnantajien ymmärrystä siitä, mitä tulevaisuuden työelämä tuo mukanaan ja miten siihen olisi hyvä valmistautua.

Vastuullista toimintaa 80 maassa

ManpowerGroup on rakentanut vastuullisuusohjelmansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. Panostamme erityisesti sellaisiin osa-alueisiin, joilla on selkeä yhteys ydinliiketoimintaamme ja joiden kautta pystymme parhaiten vaikuttamaan paremman ja kestävämmän työelämän kehitykseen – työnhakijoille, työntekijöille ja työnantajille. Tutustu kansainvälisiin ohjelmiin ja hankkeisiin sekä uusimpaan kestävän kehityksen raporttiimmetäältä.

Henkilöstöpalvelualan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet

Henkilöstöpalveluyritykset ovat tärkeä osa suomalaista elinkeinoelämää. Alan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja työllistämisen asiantuntijoita, jotka yhdistävät työt ja työntekijät nopeasti ja auttavat nostamaan Suomen työllisyysastetta.

ManpowerGroup on Henkilöstöpalveluyritysten liiton jäsen ja noudattaa liiton toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita, joihin voit tutustua lähemmin täällä

Kartutamme nuorten työelämätietoisuutta ja -valmiuksia

Z- ja Y-sukupolvi edustaa kahta kolmasosaa koko työvoimasta. Nuorten työelämään pääsy ei ole aina itsestään selvää, ja monissa maissa nuorisotyöttömyys on iso ongelma, jota mm. koronapandemia on pahentanut.

Henkilöstöpalvelualan kautta työllistyvistä osaajista lähes 50 % on alle 25-vuotiaita. Ala tarjoaakin nuorille mahdollisuuden tutustua eri toimialoihin ja työtehtäviin, mikä johtaa usein sen itselle sopivimman työpaikan löytämiseen.

Junior Achievement – Nuori Yrittäjyys ry -yhteistyö

Nuorten työelämävalmiuksien kehittämisessä ja työllistymisen edistämisessä teemme globaalia yhteistyötä Junior Achievement -ohjelmassa yli 30 Euroopan maassa. Suomessa toimimme Nuori Yrittäjyys ry:n kumppanina sen yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opinto-ohjelmissa. Nuoret saavat tietoa mm. työelämässä tarvittavista taidoista, ja heille järjestetään opastusta modernin työnhaun keinoihin ja kanaviin. Lue lisää nuorten työllistämisestä blogistamme.

Vastuullinen kesäduuni

ManpowerGroup on ollut mukana Vastuullinen kesäduuni -hankkeessa sen perustamisesta lähtien. Kesätöiden tarjoamisen lisäksi tuomme työnantajille ja työnhakijoille tietoa kesätyön onnistumiseen liittyvistä parhaista käytännöistä sekä työnantajaa sitovista vastuullisuusperiaatteista. Tutustu tästä esimiehen kesätyöoppaaseen.

Kehitämme uutta osaamista

Työelämässä vaadittava osaaminen muuttuu nopeasti ja jatkuvasti. ManpowerGroup on vastannut tähän haasteeseen tarjoamalla työmarkkinoiden edellyttämää lisä- ja täsmävalmennusta yhdessä koulutusorganisaatioiden, työvoimahallinnon ja työnantajien kanssa.

Esimerkiksi RekryKoulutus-ohjelmissa asiakasyritys saa rekrytoinnin, koulutuksen, työharjoittelijan ja työntekijän yhden prosessin kautta. Lue lisää oppilaitosyhteistyöstä täältä.

IT-osaamisvajetta helpottamaan olemme käynnistäneet Suomessakin Experis Academy-koulutusohjelmat. Ne on kehitetty yhteistyössä pohjoismaiden johtavien IT-yritysten kanssa tarjoamaan osallistujille yritysten tavoittelemaa ajantasaista IT-osaamista.

Lue lisää Experis Academy Graduate -ohjelmista.

Edistämme monimuotoista ja yhdenvertaista työelämää

Uskomme, että erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioiminen on avain tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan työelämään ja korkeampaan työllisyysasteeseen myös Suomessa. Haastamme työnantajia rekrytoimaan monimuotoisemmin ja ennakkoluulottomammin, olipa kyse naisten osuuden kasvattamisesta johtotehtävissä, ikäsyrjinnän kitkemisestä tai vaikeasti työllistettävien ryhmien paremmasta integroimisesta työelämään. ManpowerGroup allekirjoitti yritysvastuuverkosto FIBSin Monimuotoisuussitoumuksen v. 2012.

Lue lisää yhdenvertaisuudesta ja rekrytoinnista.

Vastuullinen työnantaja

Olemme mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa, jossa työnantajat sitoutuvat kehittämään vastuullisen työnantajuuden periaatteita: syrjimättömyyttä, joustamista ja työelämän tasapainoa, panostamista esihenkilötyöhön, työn sisältöön ja merkitykseen, tehtävän vaatimusten mukaiseen palkkaukseen sekä hyvään hakijakokemukseen. Lue lisää kampanjasta ja periaatteista.

Eettisyys on toimintamme keskiössä

Joka päivä yli puoli miljoonaa ihmistä menee kauttamme töihin – tähän liittyy suuri taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu. Siksi olemme sitoutuneet liiketoimintamme eettisiin periaatteisiin ja asettaneet toiminnallemme korkeat vaatimukset suhteissamme kaikkiin sidosryhmiimme. Vastuullinen liiketoiminta edistää ManpowerGroupin johtavaa asemaa toimialallamme tehden konsernistamme houkuttelevamman työnantajan, turvallisen liikekumppanin sekä luotettavan yhteiskunnallisen vaikuttajan.

Vuonna 2022 ManpowerGroup valittiin 13. kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle. Tunnustus myönnetään organisaatioille, jotka kehittävät eettistä johtajuutta ja toimintatapaa. Tunnustuksen saaneet yritykset ymmärtävät, millaisessa vuorovaikutussuhteessa yrityksen eettisyys, maine, arkipäiväinen toiminta ja brändi ovat suhteessa eri sidosryhmiin. Sijoittajat, lainsäätäjät, asiakkaat ja työntekijät odottavat, että eturivin yritykset noudattavat toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita sekä panostavat hyvän hallintotavan kehittämiseen.

Toimimme ympäristöystävällisesti

Lisäämällä työntekijöidemme ympäristötietoisuutta pystymme välillisesti vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen – globaalisti ManpowerGroup työllistää vuodessa yli 3 miljoonaa työntekijää asiakasyrityksissään, joten kaikilla valinnoilla on vaikutusta, vaikka liike-elämän palveluita tuottavan yrityksen ympäristövaikutukset lähtökohtaisesti ovatkin pieniä verrattuna moniin muihin toimialoihin.

ManpowerGroup Oy:n Suomen pääkonttorin ympäristöohjelma on rakennettu WWF:n Green Office -järjestelmän mukaisesti. Tavoitteenamme on toimistojemme ekotehokkuuden lisääminen vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja pienentämällä toimistojemme ekologista jalanjälkeä.

Tutustu ympäristöohjelmaamme tästä.