Työnantaja

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri on toteutettu Suomessa nyt 17. kerran. Suomalaiset työnantajat raportoivat hyvin varovaisia työllistämisaikeita. 14 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 17 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 67 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Neljännen vuosineljänneksen kausitasoitettu¹ työllistämisaikeiden indikaattori on +1 %.

 

Työllistämisaikeet alueittain
Huomattavia eroja alueiden välillä

Merkittävimmät kasvuodotukset ovat työnantajilla Etelä-Suomessa, missä työllistämisaikeiden indikaattori on +19 %. Pientä kasvua odottavat myös työnantajat Itä-Suomessa, missä työllistämisaikeiden indikaattori on +2 %. Työntekijöiden määrän odotetaan laskevan Pohjois-Suomessa (indikaattori -12 %) ja Länsi-Suomessa (indikaattori -5 %).

 

Työllistämisaikeet toimialoittain
Odotettavissa korkeintaan kohtalaista kasvua

Työnantajat kuudella sektorilla kymmenestä uskovat henkilöstömääränsä kasvavan loka-joulukuussa. Eniten uusia työpaikkoja ennustetaan avautuvan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla sekä teollisuuden alalla molempien indikaattorin ollessa +14 %. Myös julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä tukku- ja vähittäiskaupan aloille on odotettavissa kohtalaista kasvua.  

Pessimistisimpiä ovat kuljetus-, varastointi-, ja viestintäalan työnantajat työllistämisindikaattorin ollessa -29 %. Myös rakennusalan (indikaattori -8 %) sekä kaivos- ja louhinta-alan (indikaattori -7 %) näkymät ovat heikentyneet.

 

Työllistämisaikeet kokoluokittain
Suuret yritykset rekrytoivat eniten

Henkilöstömäärän ennustetaan kasvavan kolmessa neljästä yrityskokoluokasta tulevan neljänneksen aikana. Rekrytointiaikeet ovat vahvimmat suurissa yrityksissä (250 työntekijää tai enemmän), joiden työllistämisaikeiden indikaattori on +20 %. Myös keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) ja pienissä yrityksissä (10–49 työntekijää) henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan (indikaattorit +18 % ja +13 %). Mikroyrityksissä (alle 10 työntekijää) rekrytointinäkymät ovat epävarmat (indikaattori -1 %).

 

Työllistämisaikeet Euroopassa

Kaikki EMEA-maat niukasti positiivisen puolella

Euroopassa vahvimmat työllistämisnäkymät neljännelle kvartaalille raportoidaan Irlannista ja Israelista. Pessimistisimpiä puolestaan ovat työnantajat Belgiassa, Suomessa, Italiassa ja Sveitsissä. Muista Pohjoismaista norjalaiset työnantajat ennustavat kohtalaista kasvua työmarkkinoilla (indikaattori +5 %) kun taas ruotsalaiset työantajat odottavat vain hyvin vähäistä kasvua (indikaattori +2 %).

 

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 neljännelle kvartaalille on Suomessa +1 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomessa työmarkkinabarometria on tehty neljä vuotta, ja tuloksissa on nyt ensimmäisen kerran huomioitu kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

Voit ladata lisätiedot ja liitteet osoitteesta http://www.manpowergroup.fi/ajankohtaista1/

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2017 ensimmäisen kvartaalin tulokset julkistetaan 13.12.2016.

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla osoitteessa http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer tai www.manpowergroup.com/meos

Manpower Employment Outlook Survey
Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 621 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”