Manpowerin työmarkkinabarometri: Työllistymistilanne ei ole kohentumassa alkuvuonna

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri on jälleen toteutettu Suomessa. Tulokset osoittavat, ettei tilanne työmarkkinoilla ole kohentumassa tammi–maaliskuussa. Vain 5 % työnantajista uskoo lisäävänsä työvoimansa määrää, kun taas 11 % arvioi joutuvansa vähentämään henkilöstöään. 83 % vastaajista ennustaa työntekijämäärän säilyvän ennallaan. Enemmistö tutkituista toimialoista ennustaa heikkoja työllistämisaikeita. Suomen työllistämisaikeiden indikaattori vuoden 2016 ensimmäiselle vuosineljännekselle on -6 %.

 

Jos et näe kuvaa kunnolla, voit katsoa infograafia paremmin tästä.

Etelä-Suomessa ainoat positiiviset työllistymisnäkymät

Alueellisessa tarkastelussa Etelä-Suomi osoittaa ainoana varovaisia positiivisia työllistämisaikeita (indikaattori +1 %). Pessimistisimmät työnantajat löytyvät Itä-Suomesta, jossa lähes joka viides työnantaja ennakoi vähennystarpeita alkuvuodelle (-16 %). Henkilöstömäärien vähentämistä ennustavat myös Pohjois-Suomen (-7 %) ja Länsi-Suomen (-5 %) työnantajat. 


Näillä toimialoilla voi työllistyä alkuvuonna, näillä ei

Parhaimmat työllistymisnäkymät ovat odotettavissa sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon alalla (+11 %) sekä teollisuudessa (+8 %) ja hotelli- ja ravintola-alalla(+3 %). Huonoimmat työllistymisnäkymät sen sijaan ovat kaivos- ja louhintatoimialalla (-15 %) sekä julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden aloilla sekä kuljetus-, varastointi, ja viestintäaloilla (indikaattorit kaikissa -14 %). Vuositasolla vertailtuna ensimmäisen neljänneksen työllistämisaikeet kuitenkin vahvistuvat viidellä toimialalla kymmenestä.


 

Yrityskoosta riippumatta työllistämisaikeet ovat pessimistiset

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana työllistämisaikeet laskevat kaikissa yrityskokoluokissa. Heikoimmat näkymät ovat keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää), joiden indikaattori on -9 %. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) indikaattori on puolestaan -7 %. Pienten yritysten (10–49 työntekijää) indikaattori on -3 % ja suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) -2 %. 

Suomessa Euroopan huonoin työllistymistilanne alkuvuonna

Euroopan maista vain Suomen ja Ranskan työnantajat ennustavat henkilöstönsä vähentämistä. Sen sijaan Ruotsin ja Norjan työnantajat suunnittelevat lisäävänsä henkilöstöään (indikaattori +5 %). EMEA-alueen vahvimmat rekrytointiaikeet löytyvät Turkista (+19 %), Slovakiasta (+13 %) ja Unkarista (+11 %).

 

Vuosikehitys Suomessa kuitenkin parempaan päin

Vaikka 2016 alkuvuoden yleistason työllistämisnäkymät ovat heikot, on kehitys vuoden takaiseen kuitenkin parantunut kaksi prosenttiyksikköä. Positiivisimman kehityksen ovat kokeneet Pohjois-Suomi sekä Länsi-Suomi, joiden työllistämisnäkymät ovat kohentuneet 14 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Itä-Suomessa tilanne on huonontunut työllisyysnäkymien laskiessa 14 prosenttiyksiköllä.


”Työllistämisnäkymät ovat heikoimmat keskisuurissa yrityksissä ja mikroyrityksissä. Alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä ei ole tapahtunut muutosta vuoden takaiseen verrattuna. Start-upit saavat paljon julkisuutta, mutta niiden työllistävä vaikutus antaa vielä odottaa itseään”, ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Iikka Lindroos kommentoi.

 

 

Voit katsoa raportin kokonaisuudessaan sekä ladata infograafin täältä.

 

Kaikkien 42 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella interaktiivisella työkalulla: Manpower Employment Outlook Survey Explorer.

 

Manpower Employment Outlook Survey
Suomessa nyt 14. kertaa julkistettu Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 58 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa -6 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.